Σάββατο 26.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αρχισαν οι πληρωμές για τη νιτρορύπανση

01.11.2016

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι : Έγινε η αποστολή προς την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 2η πληρωμή του έτους 2013 της

Δράσης 2.1 (Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών ).

Οι καταστάσεις πληρωμής αφορούν 45 παραγωγούς ενταγμένους στην πενταετία

της δράσης. Το ύψος του ποσού πληρωμής συνολικά ανέρχεται σε 125.503,42 ΕΥΡΩ.