Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η ρευστότητα παγώνει και τις επιδοτήσεις των αγροτών

02.03.2015

Συναγερµός έχει σηµάνει στον αγροτικό κόσµο για τις νέες µεγάλες καθυστερήσεις που εκτιµάται ότι θα προκληθούν στην καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων και επιστροφών φόρου σε εκµεταλλεύσεις και νοικοκυριά, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, τόσο µε αφορµή τη συνήθη αναβλητικότητα από την αλλαγή σκυτάλης στη διακυβέρνηση, κυρίως όµως ως αποτέλεσµα των επιλογών στη διαχείριση της διαθέσιµης ρευστότητας δηµόσιων οργανισµών και ασφαλιστικών ταµείων.

Ώρα µε την ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν το οικονοµικό επιτελείο να επιδιώκει να  διαχειριστεί κεντρικά και µε τοποθετήσεις σε repos το σύνολο των ταµειακών υπολοίπων φορέων όπως ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΛΓΟ κ.α. ώστε να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης στη βάση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την τελευταία συµφωνία µε τους δανειστές. Πέραν πάντως της δηµόσιας ρητορικής, ο φόβος που καλλιεργείται στις τάξεις του αγροτικού κόσµου είναι ότι οι επιτελείς θα θελήσουν να τακτοποιήσουν πρώτα τις υποχρεώσεις του δηµοσίου έναντι συνταξιούχων, δηµοσίων υπαλλήλων και ιδρυµάτων (νοσοκοµεία, σχολεία κ.α.) αφήνοντας πίσω τις οφειλές (επιδοτήσεις, επιστροφές φόρων κ.α.) έναντι των συντελεστών του αγροτικού χώρου.

Σηµειωτέον ότι η κυβερνητική αλλαγή έχει πάει ήδη ένα µήνα πίσω ώριµες υποθέσεις όπως είναι οι πληρωµές βιοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων (βιολογικά και εξισωτική), βαµβακοκαλλιεργητών (συνδεδεµένη ενίσχυση), επαγγελµατιών (ΦΠΑ και αγροτικό πετρέλαιο), τευτλοκαλλιεργητών (ολοκληρωµένη) και πολλών άλλων κατηγοριών που ήδη αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήµατα ρευστότητας.

Οι πληροφορίες θέλουν η νέας έµπνευσης διαχείριση των διαθεσίµων να έχει στερήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ποσό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ που είχε στα ταµεία του µετά το 2007 µε τη µορφή προκαταβολής ενισχύσεων του ΠΑΑ και του Εθνικού Προγράµµατος Αλιείας, κάτι που του έδινε, ταµειακά τουλάχιστον, τη δυνατότητα να κινείται µε κάποια ευχέρεια.

Όπως προκύπτει και από ερώτηση των βουλευτών Κεγκέρογλου και ∆ριβελέγκα η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη την ανάθεση των ταµειακών διαθεσίµων των οργανισµών (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κ.λπ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος, απ’ όπου εκτιµάται ότι θα είναι πιο χρονοβόρα η διεκπεραίωση των όποιων πληρωµών.

Την ίδια στιγµή, βέβαια, αναπτύσσεται έντονος προβληµατισµός για τις καθυστερήσεις στη κατανοµή των αρµοδιοτήτων της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, πράγµα το οποίο καθιστά αδύνατη τη όποια απόφαση σε σοβαρά ζητήµατα πληρωµών και διευθέτησης σηµαντικών θεµάτων, όπως π.χ. οι  βοσκότοποι. Εδώ, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους Β. Αποστόλου και Π. Σγουρίδη να αναλαµβάνουν ολοκληρωτικά την ευθύνη της αγροτικής πολιτικής, χωρίς περαιτέρω εποπτεία από τον υπερ-υπουργό Παναγιώτη Λαφαζάνη.

 

Στο στόχαστρο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ τα ταµειακά υπόλοιπα ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Την ανησυχία τους σχετικά µε την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, από το ενδεχόµενο η Τράπεζα της Ελλάδος να αναλάβει τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, εκφράζουν µε ερώτησή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρογλου και Γ. ∆ριβελέγκας.

Μάλιστα, ζητούν να ενηµερωθούν από τον υπουργό αν είναι δόκιµη η απόσπαση των αποθεµατικών των οργανισµών και η µεταβολή του σκοπού τους, αν έχει εγκριθεί από κάποιο θεσµικό όργανο και ποιος θα έχει την ευθύνη αν για παράδειγµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει στη διάθεση του πόρους επειδή θα µεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των ρευστών διαθεσίµων για τους 15 φορείς αγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, εκ των οποίων το µεγαλύτερο ποσό ανήκει στο ΙΚΑ που έχει περίπου 700 εκατ. ευρώ «ρευστό» και συνολική περιουσία 4,5 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθεί το ΕΤΑΑ µε ρευστά διαθέσιµα περίπου 250 εκατ. ευρώ και συνολική αξία περιουσίας κοντά στα 5 δισ. ευρώ. Ο ΟΓΑ έχει 147 εκατ. ευρώ και ο ΟΑΕΕ περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Πηγή:Agronews