Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων στη Λευκωσία με ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

30.11.2018 /

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων υλοποιεί το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/KA1 Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ STEM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τάσεις στις ΤΠΕ και τη χρήση φορητών συσκευών στην εκπαίδευση και η επιμόρφωση σε θέματα STEM εκπαίδευσης με σκοπό τη σχεδίαση ψηφιακής πολιτικής για την εφαρμογή της καινοτομίας στο σχολείο μας.

Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες ροές κινητικότητας στη Λευκωσία της Κύπρου από 11/11/2018 έως 17/11/2018.

Το σχολείο μας εκπροσώπησε η εκπαιδευτικός Θωμαή Βαΐτση (ΠΕ04.04) με τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με θέμα: «Ρομποτική και STEM εκπαίδευση», που διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό StandoutEdu.

Η κατάρτιση αποσκοπεί στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης που αφορούν τα πεδία STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), στην απόκτηση ικανοτήτων κινητοποίησης και εμπλοκής των μαθητών στη μάθηση STEM, στη χρήση της νέας τεχνολογίας και πληροφορικής και κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης στα πεδία STEM και στη σύνδεση της σχολικής γνώσης με τον πραγματικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου δόθηκε επίσης η ευκαιρία για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Σουηδία και Πολωνία).
Ο κύκλος του προγράμματος θα κλείσει με τη δεύτερη προγραμματισμένη ροή κινητικότητας, που θα πραγματοποιηθεί στην Τενερίφη τον Ιανουάριο 2019.

Για το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων
Η συντονίστρια του προγράμματος
Ευαγγελία Γκάγκα (ΠΕ06).