Κυριακή 26.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο χαρακτηρισμός του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων ως Πειραματικού Σχολείου

15.05.2021 /
Ο χαρακτηρισμός του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων  ως Πειραματικού Σχολείου από το σχολικό έτος 2021-2022.
Καθημερινά δέχομαι τηλεφωνήματα  για  επίλυση αποριών των  γονέων και κηδεμόνων πάνω σε ζητήματα τα οποία
κατά την κρίση τους ανέκυψαν σχετικά  με τη με αρ. πρωτ.: 51614/Δ6/11-5-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την οποία ορίζεται ο χαρακτηρισμός του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων  ως Πειραματικού Σχολείου από το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι γονείς θέτουν τους προβληματισμούς  που αφορούν  στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου ως Πειραματικού , αλλά και  στον τρόπο μιας  συνεργασίας των ιδίων και της Διεύθυνσης του σχολείου με την έναρξη της λειτουργίας του τη νέα σχολική χρονιά.
Ακούω  με προσοχή τις απόψεις και τα επιχειρήματα τους,  κατανοώ τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς και τις  απορίες τους, διότι  πρόκειται για κάτι νέο  καινοτόμο και ελπιδοφόρο. Τονίζω την ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας ενός τέτοιου σχολείου στην Πόλη των Τρικάλων, για τους μαθητές κσι τις μαθήτριες. Εν κατακλείδι θα ήθελα να υπογραμμίσω πως ένα Πειραματικό Σχολείο αποτελεί μοναδική ευκαιρία εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών, διδακτικών εργαλείων  και άλλων εκπαιδευτικών και διδακτικών μεθόδων καθώς θα συνδράμει στην κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος και τη διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και άλλες δομές της εκπαίδευσης.  Τέλος θα ήθελα να επισημάνω  ότι αυτές οι πρακτικές θα εφαρμοστούν σε ένα σχολείο, όπως το 4ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων του οποίου η κτιριακή υποδομή είναι υψηλών  κτηριακών  τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών.
 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  και τη λειτουργία του Λυκείου ως Πειραματικού, θα υπάρξουν  συναντήσεις  και συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς, έτσι ώστε ο νέος θεσμός να καταστεί επιτυχής και αποτελεσματικός, πάντα προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών και γενικότερα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Τρικαλινής κοινωνίας.
Η Διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων Αλέαντρος Παπαδιαμάντης
Μαριάννα Αποστόλου