Τετάρτη 07.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων στη Ρουμανία

20.11.2018 /

Στο Barcanesti της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “FLIP 2 Learn (F2L)” στο οποίο συμμετέχει το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων για τη διετία 2017-2019.

Το F2L στοχεύει στην ανάπτυξη της προσέγγισης της “ανεστραμμένης μάθησης” σε επιστημονικούς κλάδους STEM δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω μιας κοινής δοκιμής που θα πραγματοποιήσουν οι εταίροι του έργου, δεδομένου ότι η κύρια προτεραιότητα του έργου είναι η προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:
– EURO (Ιταλία)
– I.T.E.T. Girolamo Caruso (Ιταλία)
– CODEC s.r.l (Ιταλία)
– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)
– Liceul Tehnologic Agricol Barcanest (Ρουμανία)
– Ljudska univerza Velenje (Σλοβενία)

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ρουμανικό σχολείο ” Liceul Tehnologic Agricol Barcanest ” στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018.

Στην τέταρτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις χώρες-εταίρους. Η συνάντηση ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα της Ρουμάνικης ομάδας και την παρουσίαση ενός βίντεο και μιας παρουσίασης διαφανειών με θέμα τις δράσεις του σχολείου αλλά και την εκδήλωση ενημέρωσης των καθηγητών, μαθητών και γονέων του που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ακολούθησε η αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες, του πρώτου έτους της σύμπραξης και της επίτευξης των στόχων. Η συντονίστρια από τον φορέα EURO, καθόρισε τις μελλοντικές δράσεις μέχρι την επόμενη συνάντηση, ενώ εκπρόσωπος του Ιταλικού σχολείου – I.T.E.T. Girolamo Caruso παρουσίασε δύο μαθήματα Χημείας (υποδείγματα) με τη μέθοδο της ανεστραμμένης μάθησης (Flipped Learning).

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους και στα εργαστήρια του σχολείου, να γνωρίσουν καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ρουμανία και να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και ιδέες με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στη συνάντηση αυτή, το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδου Ελένη, Ντίνα Ευαγγελία και Σάρρου Ευαγγελία.