Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2

06.11.2018 /

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “IceVET – Integration to Competitive Europe through VET” πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 3η συνάντηση των εταίρων από 17 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018.

Ο βασικός στόχος του έργου IceVET είναι να δημιουργήσει ισχυρή συνείδηση σχετικά με την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπό τους στην απασχόληση και στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς μεταξύ όλων των φορέων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

– Cubuk Mesleki Egitim Merkezi (Συντονιστής) (Τουρκία)

– Cubuk Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Τουρκία)

– CECE (Ισπανία)

– CNR (Ιταλία)

– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)

– PROFIN (Πολωνία)

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

– Έγινε παρουσίαση από τον Ιταλικό φορέα της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια της έρευνας που διεξήχθη στις συμμετέχουσες χώρες για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

– Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από προσκεκλημένους του Ισπανικού φορέα υποδοχής σχετικά με το θέμα του έργου και την παρούσα κατάσταση στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη.

– Παρουσιάστηκε το βίντεο που είχε αναλάβει να δημιουργήσει ο Ισπανικός φορέας σχετικά με την υλοποίηση αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος.

– Έγινε παρουσίαση από όλους τους εταίρους των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησαν σχετικά με τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται σε επιλεγμένες χώρες όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα και Φινλανδία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας έκθεσης η οποία θα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών και την επίδραση αυτών των καινοτομιών στην απασχόληση και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η έκθεση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων από ευρωπαϊκά ινστιτούτα που σχετίζονται με την ΕΕΚ.

– Παρουσιάστηκαν τα πρώτα δείγματα εργασίας που είχαν ετοιμάσει οι εταίροι για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για την καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ακολούθησε συζήτηση και συνεργασία ώστε να υπάρξει τελικά σύγκλιση των απόψεων σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο αυτού του πνευματικού προϊόντος του έργου.

– Καθορίστηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών και υποχρεώσεων των εταίρων μέχρι την επόμενη συνάντηση στην Ιταλία.

– Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Επαγγελματικό Λύκειο “Instituto Educacion Secundaria Fco. Tomas y Valiente” της Μαδρίτης όπου υλοποιούνται δράσεις και προγράμματα σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στη συνάντηση αυτή το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων εκπροσώπησαν οι Αβδελίδης Ευάγγελος, Πλεξίδα Αλεξάνδρα και Νταράλας Παυσανίας.

2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων