Κυριακή 27.11.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποβολή αιτήσεων από μελισσοκόμους για εξοπλισμό

18.12.2020 /

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής των υπ’αριθ.:137/102856 Υ.Α (ΦΕΚ Β 1576/24-4-2020) και 138/102859 Υ.Α (ΦΕΚ Β 1622/28-4-2020) , ξεκίνησε για το μελισσοκομικό έτος 2021, η υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής στη δράση  3.1 <<Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)>> και από 1 Ιανουαρίου 2021 θα ξεκινήσει και  στη δράση 3.2 <<Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσιών) >> με καταληκτική ημερομηνία την 10η Φεβρουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή ή να διαβιβάζονται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένο αντίγραφο) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας, ή ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος, είναι να έχει υποβάλει  δήλωση διαχείμασης από 1-9-2020 έως 31-12-2020 ή να έχει θεωρήσει το μελισσοκομικό του βιβλιάριο κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020.

Δικαιούχοι της δράσης  3.1 << Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)>>, είναι όσοι κατέχουν 20 τουλάχιστον μελισσοσμήνη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στη δράση

2.Υπεύθυνη δήλωση.

3.Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

  1. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης) συνοδευόμενα από εξοφλητικές αποδείξεις, με ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης από 1η Αυγούστου 2020 έως και την 20η Μάιου 2021.

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται στό 10% επί των κατεχόμενων κυψελών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 <<Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσιών >>   είναι όσοι κατέχουν τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση-Δήλωση
  2. Υπεύθυνη δήλωση.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής).
  5. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  6. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μετακίνηση ή φορτωτική εάν χρησιμοποιείται Φ.Δ.Χ.
  7. Δελτία αποστολής για μετακίνηση με Φ.Ι.Χ ή  φορτωτικές  για μετακίνηση με Φ.Δ.Χ, που να έχουν εκδοθεί από  11/2/2021 έως 20/6/2021.
  8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής).

Προϋπόθεση: Μετακίνηση σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων  και τουλάχιστον το 40% των κατεχόμενων κυψελών που δηλώνονται, σε μία η περισσότερες μετακινήσεις.

Ενισχύονται για το έτος 2021 οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά την εαρινή-θερινή περίοδο (11η Φεβρουαρίου έως 20η Ιουνίου 2021).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 10 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας , ταχ. δ/νση:Ανθίμου Γαζή 142 Τ.Κ 38221 ΒΟΛΟΣ, (Email:mkthessalias@yahoo.com, τηλ.:2421032946) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων, στα τηλέφωνα:2431046311 (Στέφανος Παπαθανασίου) & 2431046305 ( Χρήστος Βλιώρας ) .

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραπάνω δράσεων θα υπάρχουν και στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ