Πέμπτη 20.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιλύεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης στο Αερινό

24.08.2016 /

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού εντάσσεται στο ΠΕΠ 2014-20 η ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης

Κ. Αγοραστός: «Απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια η εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Θεσσαλίας»

Οριστική λύση στο οξύτατο πρόβλημα ύδρευσης στο Αερινό δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγορατσού εντάσσεται στο ΠΕΠ 2014-20 το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αερινού» συνολικού προϋπολογισμού 169.444 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ρήγα Φερραίου.

«Το έργοαφορά στην ανόρυξη και εξοπλισμό υδρευτικής γεώτρησης για την πλήρη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Αερινού δεδομένου ότι το νερό της προϋπάρχουσας γεώτρησης βρέθηκε βεβαρημένο με χρώμιο και ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και επισήμανε: «Τα έργα νερού είναι έργα του μέλλοντος. Ως αιρετή Περιφέρεια δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού στους κατοίκους της Θεσσαλίας».

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο υλοποιείται με τρία υποέργα.

Με το πρώτο υποέργο με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Δ.Δ. Αερινού» έγινε η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «Περιφέρεια» της Τ.Κ. Αερινού. Δεδομένου ότι προέκυψε εκμεταλλεύσιμη παροχή και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά είναι εντός των προδιαγραφών, έγιναν όλες οι υπόλοιπες εργασίες. Το εν λόγω υποέργο έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Με το δεύτερο υποέργο με τίτλο «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Δ.Δ. Αερινού» προβλέπεται η αξιοποίηση αυτής της γεώτρησης με προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, κατασκευή οικίσκου για τις ανάγκες της γεώτρησης καθώς και περίφραξη της γεώτρησης.

Με το τρίτο υποέργο προβλέπεται η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταστεί εφικτή η πλήρης κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Αερινού.