Τρίτη 07.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χρήστος Σιμορέλης: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για παραγωγούς και επαγγελματίες λαϊκών αγορών

07.12.2018

Οριστική λύση δίνεται, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά τις άδειες των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα αποσυνδέεται η ανανέωση των αδειών στο υπαίθριο εμπόριο από την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η τροπολογία με την οποία τροποποιείται ο ν. 4497/2017 (Α΄ 171) αναφέρει ότι:

  • αποσυνδέεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο).
  • αποσυνδέεται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο) και τίθεται ως προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας.
  • Όσοι προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα και αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) θα λάβουν μοριοδότηση σχετικά με τη θέση παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Η προσκόμιση και των δύο εγγράφων αποδίδει συνολικά 60 μόρια τα οποία ισοδυναμούν με 12 έτη κατοχής άδειας πωλητή (κριτήριο 1 του Παραρτήματος Ε’ του ν.4497/2017).

Ο Βουλευτής Τρικάλων Χρήστος Σιμορέλης δήλωσε πως οι ρυθμίσεις αυτές διευθετούν το ζήτημα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών για την ανανέωση των αδειών δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

Έρχονται σε συνέχεια της εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και ικανοποιούν τα σχετικά αιτήματα του κλάδου. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μοριοδοτούνται με υψηλό αριθμό μορίων όσοι προσκομίζουν τα δικαιολογητικά.

Σιμορέλης Χρήστος

Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α