Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καθαρισμός Χόρτων και Οικοπέδων

08.05.2015

Το κάλεσμά της στους κατοίκους της πόλης των Τρικάλων απευθύνει η Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων, σχετικά με την κοπή χόρτων. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι ήδη από την 1η Μαΐου άρχισε η περίοδος για τον καθαρισμό οικοπέδων, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου και της Πυροσβεστικής Διάταξης, χρειάζεται η συνδρομή όλων, στην αποτροπή της εμφάνισης κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτό θα συμβεί με την κοπή και την απομάκρυνση χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους. Το κάλεσμα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Επισημαίνεται ότι στους χώρους αυτούς, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Όπως σημείωσε η πρόεδρος της ΔΚ Τρικκαίων κ. Ιωάννα Σιάφη, «είναι πολύ σημαντικό, όλοι μας να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αποτροπή της εμφάνισης κινδύνων πυρκαγιάς. Η πρόνοια του νόμου αναφέρεται σε επιβολή προστίμων και ποινικών κυρώσεων, αλλά οι τρικαλινοί μπορούμε να αποδείξουμε ξανά τον σεβασμό μας στο περιβάλλον, συμμετέχοντας σε μια διαδικασία που βελτιώνει τη σχέση μας με την καθαριότητα και την πρόληψη».