Σάββατο 18.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο Βουκεφάλας στα Καραϊσκάκεια 2015

25.06.2015

Ο  Ιππικός Σύλλογος  Τρικάλων ” Βουκεφάλας”  μετά  την άψογη εμφάνιση του , στην εκπομπή του Χρίστου Βασιλόπουλου  ,,,, ο δρόμος προς την δόξα του αρχιστράτηγου Γεώργιου Καρα’ι’σκάκη στη <<Μηχανή του Χρόνου>> , προσκλήθηκε να συμμετάσχει και στην έναρξη των Καρα’ι’σκακείων  στις 22 Ιουνίου 2015 με τέσσερα άλογα και ιππείς : τον Γιάννη Πρεβέντα (μέλος Ι.Σ.), Παναγιώτη Νταή (μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.) , Γιάννη Σατρατζέμη (γραμματέας Ι.Σ.) & Αρτέμη Κακα’ί’τσα (αντιπρόεδρος Ι.Σ.), με βοηθούς-οδηγούς εδάφους , για μεγαλύτερη τάξη και ασφάλεια τους : Μίλτος Κρανιάς (πρόεδρος Ι.Σ), Βάιος Μπακρατσάς (μέλος Ι.Σ) , Μαρκέλλα Χονδρού (μέλος Ι.Σ.) ,Ελευθερία Κρανιά (μέλος Ι.Σ) , & Αθανάσιο Κακα’ί’τσα  (μέλος Ι.Σ.)!!!!