Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

08.11.2018

Με πλήρη προσέλευση των μαθητών της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου Καλαμπά-κας,πραγματοποιήθηκε επιτυχώςτο σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η ειδική σχολική σύμβουλος κα. Ευαγγελία Ιακωβάκη, έδειξε στους μαθητές τον τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου και τους συμβούλευσε σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης σχολής.

Στο τέλος, οι μαθητές είχαν το χρόνο να κάνουν ερωτήσεις και να θέσουν τυ-χόν προβληματισμούς τους.

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας