Κυριακή 22.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Εργαστήριο Πληροφορικής για ενήλικες

18.01.2022

Το εργαστήριο πληροφορικής ενηλίκων με θέμα «Διαδίκτυο: εργαλεία & υπηρεσίες»,
απευθύνεται σε χρήστες με βασικές/ελάχιστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και σκοπό
έχουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικές λειτουργίες, όπως επικοινωνία, ηλεκτρονικές
συναλλαγές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και επικεντρώνονται
κυρίως στην διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών. Επίσης, έχει
δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα χρήσης κινητών τηλεφώνων για την εκμάθηση των λειτουργιών
και εφαρμογών των «έξυπνων» τηλεφώνων.

Για εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία εξυπηρέτησης της
Βιβλιοθήκης στα τηλ.: 24320.23041-3.