Πέμπτη 01.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βελτίωση αποκατάσταση πεζογέφυρας Σωτήρας από την Π.Ε. Τρικάλων

30.03.2016

Η αποκατάσταση της πεζογέφυρας Σωτήρας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Θεσσαλίας και εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού στης αρχές του 2015.

Το έργο δημοπρατήθηκε και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Ο προϋπολογισμός ένταξης και δημοπράτησης ήταν 200.000,00 Ευρώ και μετά από έκπτωση 31% ο προϋπολογισμός της σύμβασης κατασκευής ανέρχεται σε 138.000,00 Ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ανοίγματος 22,30 και πλάτους 3,00 μ. σε υπάρχοντα βάθρα από λιθοδομή στον Ληθαίο ποταμό στην είσοδο του οικισμού Σωτήρας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η επισκευή των βάθρων από λιθοδομή, η κατασκευή μεταλλικού φορέα ανωδομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και η κατασκευή των προσβάσεων, ώστε το έργο να δοθεί προς χρήση.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των υπαρχουσών λίθινων βάθρων και της λίθινης ανωδομής, η κατασκευή των στηθαίων από λιθοδομή και η κατασκευή των βάσεων από σκυρόδεμα για την έδραση του μεταλλικού φορέα, του οποίου η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο, απομένει δε η μεταφορά και η συναρμολόγηση αυτού επί τόπου του έργου.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 27-05-2016.