Τετάρτη 27.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πως θα βγαίνει ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο νέο Γυμνάσιο

09.09.2016

Γνωστοποιήθηκαν πριν λίγο αναλυτικά μερικές από τις αλλαγές του Προεδρικού Διατάγματος που φέρνουν στα Γυμνάσια σχολεία της χώρας. Δείτε παρακάτω τι ορίζει για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης
Βαθμός ετήσιας επίδοσης
1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.
2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.
Σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο το προεδρικό διάταγμα ορίζει πως κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.
Ομάδα Α (4 Μαθήματα)
– Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
– Μαθηματικά,
– Φυσική,
– Ιστορία.
Ομάδα Β ́ (9 Μαθήματα)
– Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
– Χημεία,
– Βιολογία,
– Γεωλογία- Γεωγραφία,
– Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά,
– Αγγλικά,
– Δεύτερη ξένη γλώσσα και
– Οικιακή Οικονομία.
Ομάδα Γ ́
– Τεχνολογία – Πληροφορική
– Μουσική – Καλλιτεχνικά
– Φυσική Αγωγή.
Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.