Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά

26.12.2017 /

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της υπουργού Εργασίας, με την οποία από την έναρξη της ισχύος της, η 26η Δεκεμβρίου (δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων) καθιερώνεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, οι οποίες παραμένουν κλειστές, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ. κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους.

Συνέπεια της Υπουργικής Απόφασης αυτής είναι «από φέτος, έτος κατά το οποίο η 26η Δεκεμβρίου συμπίπτει σε ημέρα Τρίτη, όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις κλπ, θα παραμείνουν κλειστές και οι εργαζόμενοι δεν θα εργασθούν κατ΄ αυτή, δικαιούμενοι όσοι μεν εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο στην περίπτωση της μειωμένης απασχόλησής τους , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010, κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς να εργασθούν, και οι αμειβόμενοι με μηνιαίες αποδοχές , να λάβουν τον πλήρη μισθό τους, καίτοι θα έχουν εργασθεί κατά το μήνα αυτό μία ημέρα λιγότερο.

Εξ άλλου όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες (επιχειρήσεις επισιτισμού, υγείας, τουρισμού, συγκοινωνιών, κλπ), οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, θα δικαιούνται προσαύξηση κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους, ανάλογα με τον τρόπο καταβολής των αποδοχών τους.

Την ίδια προσαύξηση των αποδοχών τους θα λάβουν προφανώς και όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν παράνομα κατά την ημέρα αυτή επειδή δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησής τους.

Επίσης όσοι εργαζόμενοι έχουν λάβει την άδειά τους η οποία διαρκεί κατά την ημέρα αυτή (26 Δεκεμβρίου), η ημέρα αυτή δεν θα υπολογισθεί στις ημέρες αδείας που δικαιούνται για το έτος 2017 και θα λάβουν μία ημέρα άδειας επιπλέον ή αν δεν υπάρχουν, λόγω της λήξης του έτους, άλλες ημέρες ώστε να λάβουν την πρόσθετη αυτή ημέρα άδειάς τους, θα δικαιούνται ένα ημερομίσθιο σε χρήμα ως αποδοχές μη ληφθείσας άδειας», καταλήγει ανακοίνωση του ΕΚΛ.