Τρίτη 05.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποδοχή της νέας προέδρου της Eταιρείας “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”

04.11.2021

Τη νέα Πρόεδρο κα Ευαγγελία Μπαντέκα – Νάνη υποδέχτηκαν στα γραφεία της Eταιρείας
“Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ”, ο Διευθυντής και τα στελέχη της .
Η κα Πρόεδρος ενημερώθηκε διεξοδικά για τη διαδικασία διαχείρισης και υλοποίησης
του προγράμματος CLLD / LEADER καθώς και τις λοιπές αρμοδιότητες και εργασίες της
εταιρείας από το διευθυντή κ. Βάιο Κουτή. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, στην κα
Πρόεδρο, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων
της τρέχουσας περιόδου καθώς και για την ολοκλήρωση 30 Χρόνων του LEADER.

Η Πρόεδρος κ. Ευαγγελία Μπαντέκα – Νάνη επεσήμανε τη σημασία του ρόλου της
“ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ” στη στήριξη και οικονομική ενίσχυση των μικρών επιχειρηματιών της
περιοχής, των συνεταιρισμών και των δημοσίων φορέων, ως αρωγό της ανάπτυξης της
περιοχής και δήλωσε την πρόθεσή της να υποστηρίξει το έργο της εταιρείας από την
πλευρά της.

Η νέα Πρόεδρος, ο Διευθυντής και τα στελέχη της εταιρείας, αντάλλαξαν ευχές για την
αρχόμενη θητεία της Προέδρου και τη συνεργασία που θα ακολουθήσει.

Ετικέτες: ,