Σάββατο 29.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συμμετοχή Τσίγκα σε Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

19.11.2015

Στο  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών –« patients in pawer : Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα υγείας» , συμμετείχε  ο θεματικός αντιπεριφεριάρχης δημόσιας υγείας  Γ. Τσίγκας , που έγινε στην Αθήνα  .Σε αυτό το συνέδριο οι σύλλογοι  ασθενών από όλη  την Ελλάδα

κατέθεσαν τις προτάσεις για  την :

– Συμμετοχή των ασθενών στη πολιτική υγείας

-Την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και την θεραπεία

-Την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας

-Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ο κος Τσίγκας τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στη λήψη   αποφάσεων στο σύστημα υγείας και στην ύπαρξη μόνιμης επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ ασθενών ,τοπικής αυτοδιοίκησης και  κρατικών φορέων (υπουργείο υγείας ,ΥΠΕ ,νοσοκομεία κ.λ.π.) .

Σήμερα στη χώρα μας παρουσιάζονται ακάλυπτες ανάγκες υγείας  ,καθυστερήσεις στην πρόσβαση ,προβλήματα στη ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης και  θεραπείας  . Ένα «συμμετοχικό μοντέλο στην υγεία» αποτελεί άμεση ανάγκη εφαρμογής ,έχοντας να προσφέρει σημαντικά στο χώρο της υγείας. Η περιφέρεια θεσσαλίας στηρίζει την συνεργασία ,τη συμμετοχή και την εμπλοκή της στην υγεία έχοντας ως αρχή «τίποτε για τους πολίτες χωρίς τους πολίτες».