Κυριακή 24.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενημέρωση για τον τρόπο εξυπηρέτησης των μελών του Επιμελητηρίου Τρικάλων

30.10.2020 /

Κατόπιν της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771 εγκυκλίου σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων από τις δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας καθώς και τρίτους συναλλασσόμενους με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ότι:

η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο ηλεκτρονικά δίχως τη φυσική παρουσία του στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Σε επείγουσες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, το κοινό εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού με χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Προς διευκόλυνση όλων, ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας:

– Υπηρεσία Διεύθυνσης: τηλ.: 2431074720, e-mail: info@trikala-chamber.gr

– Υπηρεσία Μητρώου και ΓΕΜΗ: τηλ.: 2431027493,  e-mail: gemi@trikala-chamber.gr

– Υπηρεσία Επιχειρηματικής Υποστήριξης: τηλ.: 2431028189

e-mail: sdrenia@trikala-chamber.gr    aristidis@trikala-chamber.gr