Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μεταστεγάστηκε η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων

13.01.2015 /

«Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μεταστέγασης της Δ/νσης Δασών Τρικάλων στην Νέα Διεύθυνση Kολοκοτρώνη 30.

Τα Νέα Τηλέφωνα επικοινωνίας των υπηρεσιών βρίσκονται στο site της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ τα νέα τηλέφωνα  επιφυλακής-άμεσης ανάγκης για επικοινωνία είναι:

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24310 63463

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24310 63481

Ο

Δ/ντης Δασών Τρικάλων

Κουτσονάσιος Χρήστος