Πέμπτη 21.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπογραφές ανάπτυξης για τις ΜΜΕ από την Συνεταιριστική

03.07.2018

Μπήκαν απόψε οι υπογραφές για μια σημαντική συνεργασία που αφορά άμεσα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και κατ΄ επέκταση την ανάπτυξη του και την ανάπτυξη του τόπου, μεταξύ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Τάσος Λάππας αναφέρθηκε στα οφέλη του προγράμματος αλλά και στα μεγέθη της τράπεζας σήμερα που την καθιστούν έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Επίσης ευχαρίστησε τον δήμαρχο κ. Παπαστεργίου και τους κ.κ. Καλτσά και Βαταλή για την συμβουλή τους σε αυτή τη συμφωνία.

Στα οφέλη και τις προοπτικές από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του Ταμείου κ. Τσακίρης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα αφορά μικροχρηματοδοτήσεις ύψους έως 25.000 ευρώ η οποίες είναι εγγυημένες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ποσοστό 80%

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην είσοδο ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση σε πιστώσεις και επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν ή αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Επίσης δικαιούχοι είναι και μικροεπιχειρήσεις υπό ίδρυση ή λειτουργία που απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ.

Τα πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους αφορούν αφενός στο μειωμένο τουλάχιστο κατά 1,5% επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων με ανώτατο όριο το 8% και αφετέρου στο μειωμένο ποσό καλυμμάτων που δεν θα ξεπερνούν το 50% του δανείου.

Επίσης στους δικαιούχους του προγράμματος θα παρέχονται αν το επιθυμούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματική τους δράση από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι χορηγήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ανέλθουν μέχρι το ποσό των 7.500.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα ανέλθει σε ποσοστό 20%