Κυριακή 29.01.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο Χρήστος Τρικάλης

16.01.2023
Συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ως εξής:
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος, Διευθυντής της Β ́ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, ως πρόεδρος.
2. Χουλιάρα – Σιδερά Παναγιώτα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως αντιπρόεδρος.
3. Τρικάλης Χρήστος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων, ως μέλος.
4. Φασφαλής Νικόλαος, εκπαιδευτικός Π.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Αντωνιάδης Αναστάσιος, εκπαιδευτικός Π.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.
2. Σιούτη Θεοφανεία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.
3. Ντρίμερης Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
4. Ρουμπής Παναγιώτης, εκπαιδευτικός Π.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Ντούμος Δημήτριος, εκπαιδευτικός Π.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
[fbcomments]