Δευτέρα 01.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Την έκδοση ομολόγου σχεδιάζει η Τράπεζα Θεσσαλίας

02.02.2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου θα εγκριθούν οι όροι των ομολόγων που θα εκδώσει η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Π.» η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με σκοπό την άντληση φρέσκου χρήματος για τις ανάγκες της τράπεζας θα απευθυνθεί αποκλειστικά στους μεριδιούχους.

Επίσης σύμφωνα με το thessaliaeconomy.gr «το νέο τραπεζικό προϊόν θα έχει τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης πετυχημένης έκδοσης, ύψους 3 εκ. ευρώ (μειωμένης εξασφάλισης), η οποία είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016.

Τότε η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ήταν 20.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελούσε και την ελάχιστη συμμετοχή. Η διάρκεια των ομολόγων ήταν πενταετής και η περίοδος εκτοκισμού εξάμηνη.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε, φθάνοντας τα 4.120.000 ευρώ, καθώς το επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και συγκεκριμένα ανήλθε στο 7% μικτό, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων».