Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι τοποθετήσεις καθηγητών στα σχολεία των Τρικάλων

15.09.2019

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 17η/11-09-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 16/9/2019 στο σχολείο τοποθέτησης τους και συμπλήρωσης ωραρίου.

Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες για διδακτικό ωράριο  σε λειτουργικά κενά θα τοποθετηθούν για άσκηση διοικητικού έργου. Μέχρι τότε παραμένουν στα σχολεία που έχουν παρουσιαστεί.

Επίσης όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο θα τους ανατεθεί διοικητικό ή άλλο έργο  στη σχολική μονάδα της κύριας τοποθέτησης.