Τρίτη 26.03.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μια σχολή και ένα τμήμα για τα Τρίκαλα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

02.04.2018

Η τελική πάντως πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ιδρύματος και τέθηκε επί τάπητος στην πρόσφατη συνάντηση της μικτής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας, παρουσία του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, βάζει φρένο στα σενάρια περί αλλαγής έδρας τμημάτων ή σχολών:

«Η πρόταση ακαδημαϊκής ανάπτυξης του ΠΘ η οποία διαμορφώνεται λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και το υφιστάμενο προσωπικό των ΤΕΙ, αλλά συνοδεύεται από μια σειρά από ανελαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο το κύρος και η λειτουργία του Πανεπιστημίου, ούτε θα επηρεαστούν αρνητικά τα υφιστάμενα Τμήματα του. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης προτάσεις ίδρυσης Σχολής ή Τμημάτων Μηχανικών τετραετούς φοίτησης, προτάσεις αλλαγής έδρας υφιστάμενων Τμημάτων ή Σχολών, ή ένταξης των σημερινών 4 φοιτητών των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, η ένταξη του επιστημονικού δυναμικού των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να γίνει με μια διαδικασία η οποία ικανοποιεί τα ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια. Τέλος, για ένα εγχείρημα αυτής της κλίμακας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η δέσμευση από την Πολιτεία (σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης) για στήριξη με σημαντικούς πρόσθετους πόρους, τόσο στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού (νέες θέσεις ΔΕΠ) όσο και στο επίπεδο των λειτουργικών δαπανών και του εξοπλισμού».

Η νέα βελτιωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει 8 Σχολές και 33 τμήματα σε πέντε πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει επίσης ένα Ερευνητικό Κέντρο με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και ένα μεγάλο εύρος δομών εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις. Συγκεκριμένα:

Ι. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρεις νέες Σχολές: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ) Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ) Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) 2

ΙΙ. Καταργείται η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΙΙΙ. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019- 20 τα εξής νέα 15 Τμήματα: Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΒΟΛΟΣ Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ΒΟΛΟΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΛΑΡΙΣΑ3 Τμήμα Αγροτεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ 4 Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Ψηφιακών Τεχνολογιών και Πολυμέσων, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τμήμα Διαχείρισης Δασικών Πόρων και Τεχνολογίας Ξύλου, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, ΛΑΜΙΑ Tα νέα Τμήματα θα αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί προς αυτά ανάλογα με την ειδικότητα του

ΙV. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ: Ινστιτούτο Καινοτομίας και Ευφυούς Παραγωγής Ινστιτούτο Ασιατικών και Ανατολικών Σπουδών Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Έξυπνων και Αειφορικών Κτιρίων Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Νευροεπιστημών Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ινστιτούτο Κινησιολογίας Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας V. Εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο Φορέας Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας για τον καλύτερο συντονισμό του ερευνητικού και του διοικητικού έργου και την πιο άμεση στήριξη τους από τις επιστημονικές ομάδες του Πανεπιστημίου.

VΙ. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει ενδεικτικά τα παρακάτω Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης σε αποφοίτους Λυκείου με απευθείας εισαγωγή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις: Βόλος Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας Ξεναγών Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Σχεδιαστών και Γραφιστικής Τεχνικών Ηλεκτρολογίας Εργοδηγών Τεχνικών Έργων Συντήρησης Έργων Τέχνης Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας Λάρισα Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνικών Πληροφορικής Υπαλλήλων Λογιστηρίου και Διοίκησης Τεχνικών Ενεργειακών Δικτύων Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας Καρδίτσα Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου Ζωοτεχνίας Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Τρίκαλα Τουριστικών Επαγγελμάτων Τεχνικών Πληροφορικής Οδηγών Βουνού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Οινοποιίας Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας Λαμία Βοηθών Φυσιοθεραπευτών Ιαματικού Τουρισμού Οινοποιίας και Ζυθοποιίας Τεχνικών Πληροφορικής

VII. Το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Center for International Studies) του ΠΘ ιδρύει και λειτουργεί στους Δελφούς και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άμφισσα Παράρτημα το οποίο υποστηρίζει Αγγλόφωνα Προγράμματα για την Αρχαία, Μέση και Νεότερη Ελληνική Ιστορία, τη Φιλοσοφία, τις Τέχνες, το Θέατρο και τον Πολιτισμό. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε ξένους φοιτητές, είναι εντατικά και επαναλαμβανόμενα, είναι δυνατόν να διεξάγονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνδυάζονται με επισκέψεις στα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο θα εξετάσει τη δυνατότητα να ιδρύσει στους Δελφούς μαζί με άλλους φορείς και να υποστηρίξει επιστημονικά ένα Διεθνές Κέντρο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Ισόρροπης Ανάπτυξης το οποίο θα αναπτύσσει ετήσιες δραστηριότητες που προάγουν την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων και των μεγάλων ανισορροπιών.

VIΙI. Το ΠΘ ιδρύει στη Λαμία ή τα Καμένα Βούρλα Πανεπιστημιακό Κέντρο Αποκατάστασης το οποίο θα αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης, θα υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και την εφαρμογή νέων μεθόδων αποκατάστασης, καθώς και την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.