Παρασκευή 04.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

07.11.2020

Συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη και ώρα 19.00 με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
 4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Υποκατάστημα Πύλης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.
 6. Αίτηση Παπαγιαννόπουλου Νικόλαου του Παντελή για εκ παραδρομής δηλωθέν αγροτεμάχιο στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Πύλης.
 7. Αίτηση Μουμούρη Κωνσταντίνας για λύση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού αναψυκτηρίου και επιστροφή ποσού.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
 9. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.
 10. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων.
 11. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Καλογήρων, Παραμέρου, Πύρρας.
 12. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης.
 13. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
 15. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).
 16. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πετροχωρίου για παραχώρηση χρήσης παλιού πέτρινου δημοτικού σχολείου στην Κοινότητα Πετροχωρίου.