Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προεργασία στον Δήμο Τρικκαίων για την κακοκαιρία

17.12.2021

Για τα ζητήματα της προετοιμασίας εν όψει κακοκαιρίας έδωσε κατευθύνσεις το πρωί της
Παρασκευής ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Επισκέφθηκε το
αμαξοστάσιο του Δήμου, όπου ο αντιδήμαρχος Φόρης Ρόμπος περιέγραψε αναλυτικά την
υπάρχουσα προεργασία με τα μηχανήματα και την κατανομή του προσωπικού. Ο Δήμος
Τρικκαίων ανανεώνει τον στόλο οχημάτων, προκειμένου να είναι έτοιμος και από αυτήν την
πλευρά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πολιτικής Προστασίας.