Δευτέρα 10.05.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δράσεις πολιτικής προστασίας στο ν. Τρικάλων

08.05.2017 /

Από  1ης Μαΐου 2017 ξεκίνησε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος για το τρέχον έτος 2017,είναι εξάμηνης διάρκειας και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Στην αρμοδιότητα του Δασικών Υπηρεσιών (Δ/νση Δασών-Δασαρχείο Τρικάλων και Καλαμπάκας) ανήκει η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ενώ η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής ανήκει στην Π.Υ(Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Στα πλαίσια της παραπάνω αρμοδιότητας μας ως Δασική Υπηρεσία έχουμε προγραμματίσει μια σειρά έργων και εργασιών που η υλοποίησή τους θα συμβάλλει πέραν των άλλων σκοπών της Δασοπονίας και στην αντιπυρική προστασία των δασών μας και γενικά των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα :

  1. Έχουν συνταχθεί από τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας και έχουν εγκριθεί οι σχετι κές μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης της βατότητας του δημοσίου δασικού δικτύου, συνολικού μήκους 680 km.
  2. Υλοποιείτε το έργο: α) βελτίωση –συντήρηση και ασφαλτόστρωση του δασικού δρόμου ’’Βλάχα-Γελαδαριά Δήμου Πύλης’’– Δασαρχείου Τρικάλων β) ‘’Κουκουφλί –Ρέμμα Σκοτεινό, στο Δασικό Σύμπλεγμα Ασπροποτάμου’’  του Δασαρχείου Καλαμπάκας.
  3. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι εργασίες διάνοιξης του δασικού δρόμου ’’Αλωνάκι – Προφήτης Ηλίας’’ στο Δημόσιο δάσος Νεράϊδας Δήμου Πύλης – Δασαρχείου Τρικάλων.
  4. 4. Εφαρμόζουμε ήδη ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των λαθροϋλοτομιών και συνέχεια αυτού αναμένουμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εντολή για εφαρμογή του προγράμματος Δασοπροστασίας, που θα ισχύσει μέχρι τέλους του 2017.

Από πλευράς μας γίνεται προσπάθεια σχετικής ενημέρωσης των πολιτών παράλληλα με την άσκηση των άλλων καθηκόντων μας ,αλλά και με δημοσιεύσεις στα Μ.Μ.Ε. και διανομή έντυπου σχετικού υλικού.

 

Θα συνεργασθούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που ως γνωστόν αποτελούν την κύρια αιτία καταστροφής της δασικής βλάστησης, η έλλειψη της οποίας επιτείνει  την εμφάνιση καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων  με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών  σε οικισμούς –οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως και λοιπές υποδομές.

Ζητάμε από τους πολίτες να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια μας αυτή για την προστασία των δασών μας, των δασικών εγκαταστάσεων ,των δασικών εδαφών και γενικά των δασικών οικοσυστημάτων του Νομού μας.

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  • Δ/νση Δασών Τρικάλων – 2431063463
  • Δασαρχείο Τρικάλων – 2431063481 και 1591
  • Δασαρχείο Καλαμπάκας – 2432022410,2432022415

Ο Δ/ντής  Δασών Χρήστος  Αλεξ. Κουτσονάσιος