Κυριακή 29.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νοικιάζουν για 20 χρόνια (!) την πισίνα στον Αη Γιώργη

12.05.2017

Την απευθείας εκμίσθωση της πισίνας και των κτιρίων αυτής στο πάρκο του Αη Γιώργη για… 20 ολόκληρα χρόνια στον Τέγο Αθανάσιο του Βασιλείου (μοναδικός ενδιαφερόμενος), προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Τρίτη η δημοτική αρχή. Σύμφωνα με την εισήγηση «Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη. Αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία μετά την συμπλήρωση των 20 χρόνων».

Στο μεταξύ ενδιαφέρον έχουν μια σειρά σημεία της προτεινόμενης σύμβασης όπως: «Τα έξοδα αρχικής προμήθειας και εγκατάστασης του μόνιμου ή ημιμόνιμου στεγάστρου που θα τοποθετηθεί επί της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής για την προστασία των κολυμβητών από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και η τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης της δεξαμενής, θα βαρύνουν εφάπαξ τον εκμισθωτή. Ειδικά, σε περίπτωση ημιμόνιμης κατασκευής στεγάστρου, τα έξοδα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης αυτού καθώς και τυχόν έξοδα συντήρησης ή αποκατάστασης τυχόν φθορών του σκεπάστρου, βαρύνουν τον εκμισθωτή».

Αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση.