Σάββατο 03.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Παναγιώτα Δριτσέλη για τα προβλήματα της νεολαίας

11.11.2018

Στα θέματα που απασχολούν την νεολαία αναφέρθηκε η Παναγιώτα Δριτσέλη, στις τοποθετήσεις της στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την αφορμή της παρουσίασης της εισήγησής της, στα πλαίσια της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, αλλά και του προγραμματισμού των συνεδριάσεων για το επόμενο διάστημα.

Η Παναγιώτα Δριτσέλη αναφέρθηκε στην μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία, όπως τόνισε, αποδίδει καρπούς καθώς αυτή έχει μειωθεί κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες από το 2013. Αναφέρθηκε, επίσης, στα ζητήματα εθελοντισμού που σχετίζονται με τη νέα γενιά και ιδιαίτερα στον κρίσιμο ρόλο τους στη δημιουργία θετικών προτύπων και αναπαραστάσεων.

Ως προς τα πεδία στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουν οι επεξεργασίες της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής επιτροπής, η Παναγιώτα Δριτσέλη στάθηκε ιδιαίτερα στην στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Με έμφαση στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης για τις κατηγορίες νέων που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικές προκλήσεις, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι η ειδική εκπαίδευση, αλλά και η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σύνολό της, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης.

Τέλος, η Παναγιώτα Δριτσέλη στάθηκε στα νέα προβλήματα και στους σύγχρονους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα γενιά. Οι νεανικοί εθισμοί και ιδιαίτερα οι νέες μορφές τους, θα πρέπει να εξεταστούν πιο προσεκτικά και να αποτελέσουν ιδιαίτερο αντικείμενο των δημόσιων πολιτικών πρόληψης. Και η εξάρτηση από το διαδίκτυο και οι άλλες νέες μορφές προβλημάτων, όπως η απομόνωση και η αντικοινωνικότητα που συνοδεύουν την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους, πρέπει να τεθούν σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των τοποθετήσεων της Παναγιώτας Δριτσέλη :

Εισηγήσεις της Παναγιώτας Δριτσέλη για τα θέματα νεολαίας στην συνεδρίασης προγραμματισμού δράσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτορπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 8.11.2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Στην προηγούμενη Κοινοβουλευτική Περίοδο η Ειδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ασχολήθηκε με τα ζητήματα της νεολαίας σε δύο συνεδριάσεις.Η πρώτη αφορούσε στο επιμέρους ζήτημα των δράσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όπου ήταν και κοινή με την Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η δεύτερη ασχολήθηκε με το κρίσιμο ζήτημα της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.

Αναφορικά με το θέμα της συμβολής του προσκοπισμού στην ανάδειξη των αξιών της ανιδιοτελούς προσφοράς, την αναγνώριση της αξίας της φύσης και του περιβάλλοντος, του  αλτρουισμού και της ανάπτυξης της κοινωνικής συνείδησης, ανέδειξαν οι φορείς του προσκοπικού κινήματος, οι οποίοι συμμετείχαν στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το συγκεκριμένο ζήτημα.Όπως επισημάνθηκε από όλους τους φορείς αλλά και από τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο προσκοπισμός αποτέλεσε ένα όχημα μεταλαμπάδευσης αξιών προς τη νέα γενιά, ενώ συνέβαλλε διαχρονικά στην διαμόρφωση μιας θετικής κοινωνικής συνείδησης σε χιλιάδες νέους ανθρώπους.

Η συνεισφορά αυτή του προσκοπισμού στο σύνολο της νεολαίας έχει αναγνωριστεί ποικιλοτρόπως από πολλούς πολιτειακούς φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του προσκοπικού κινήματος και συντονίζουν τις δράσεις τους με αυτό.Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους τομείς δραστηριοποίησης του προσκοπικού κινήματος, αυτοί αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνικής ζωής και έχουν ως στόχο την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, καθώς και την προσφορά πολύτιμων εθελοντικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.Η διαρκής αυτή θετική δράση του προσκοπισμού στη χώρα, εδώ και έναν αιώνα, αναδείχθηκε από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, ενώ και σε θεσμικό επίπεδο η Βουλή αποφάσισε την υποστήριξη του έργου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ώστε να καταστεί εφικτή η ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του έργου του.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα και τις δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων.Το θέμα της ανεργίας των νέων αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα σε σχέση με την ευρύτερη θεματική που σχετίζεται με τη νεολαία και την ανάδειξη των θεμάτων που την απασχολούν. Στη σχετική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η συζήτηση εστίασε στις συγκεκριμένες δράσεις που οδήγησαν τα τελευταία τρία χρόνια σε μία σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων, καθώς και στα νέα εργαλεία που έδωσαν ώθηση στην συγκεκριμένη τάση.

Όπως υπογραμμίστηκε, η οικονομική κρίση και οι πολιτικές αποδόμησης του πλαισίου προστασίας της εργασίας, αντί να οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης, όπως διατείνονταν οι σχεδιαστές των μνημονίων, έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η υποβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η έλλειψη συντονισμού δράσεων ανάμεσα σε υπηρεσίες και φορείς υλοποίησης προγραμμάτων, ήταν μερικοί από τους λόγους που εκτίναξαν την ανεργία των νέων, διόγκωσαν το φαινόμενο της απασχόλησης των νέων σε υποβαθμισμένες θέσεις εργασίας, ενώ επέτειναν και την τάση φυγής, ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων προς τις χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναστροφή της εξαιρετικά δυσμενούς θέσης των νέων στην αγορά εργασίας αποτέλεσε έναν από τους κεντρικούς στόχους και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν την εικόνα και συνέβαλλαν στη μείωση της ανεργίας των νέων ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, η βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού των αναγκών της αγοράς εργασίας και η καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση πολιτικών κατάρτισης.

Σημαντικά στοιχεία σε διαρθρωτικό επίπεδο αποτέλεσαν, επίσης, οι εξής δύο μεταρρυθμίσεις. Πρώτον, η βελτίωση της ασφαλιστικής συμμόρφωσης, μέσω της συντονισμένης προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, η οποία αποτελεί μάστιγα για τους νέους εργαζόμενους. Δεύτερον, η συνολική αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα από τις διαρθρωτικές αυτές παρεμβάσεις δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες και προοπτικές για την απασχόληση των νέων.

Εντούτοις, όπως επισημάνθηκε από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση, η Ελλάδα παραμένει η χώρα με την μεγαλύτερη ανεργία των νέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η τάση ανάσχεσης του brain drain μπορεί και πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει δεσμευτεί να παρακολουθεί στενά την πορεία αποκλιμάκωσης της ανεργίας των νέων και να συζητά τακτικά γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με αυτή.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι στην προηγούμενη περίοδο δεν δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο στα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία. Εύχομαι, με αυτή την παραίνεση, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο να ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο με αυτό το ζωτικό τμήμα της κοινωνίας, σε αυτή τη νέα εποχή στην οποία διέρχεται η χώρα.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Αφού πω εκ των προτέρων ότι συμφωνώ με τις προτάσεις των συναδέλφων, θέλω να επανέλθω πάλι στα ζητήματα της νεολαίας, όχι από κάποιο πείσμα, απλά θεωρώ ότι πραγματικά θα πρέπει σ’ αυτή την περίοδο να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο.Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη περίοδο και ορθώς είχαμε εστιάσει αρκετά στο ζήτημα της ισότητας, αλλά και στην βία των γυναικών και όχι μόνο, της ενδοοικογενειακής σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι και αυτή η «εμμονή» της Επιτροπής, είχε ως αποτέλεσμα και την κύρωση επιτέλους από την Ελλάδα της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προώθηση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων όχι μόνο για τις γυναίκες.

Και θέλω να επανέλθω τώρα στα ζητήματα της νεολαίας από μια άλλη σκοπιά. Το έχω πει και άλλες φορές και νομίζω ότι τώρα είναι και καιρός κάποια στιγμή, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει γενικά μια προτροπή και από την κοινωνία, αλλά και εκ μέρους της πολιτείας να ασχοληθούμε σοβαρότερα με ζητήματα που απασχολούν και την παιδική ηλικία, αλλά και τους εφήβους.

Στα πλαίσια αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια ενημέρωση της Επιτροπής για τα προγράμματα της εκπαίδευσης των προσφύγων, πως αυτά στην πράξη προχωράνε, τι αποτελέσματα έχουν. Αν όντως βοηθάνε, που προφανώς βοηθάνε στην ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, τι πράγματα μπορούν ακόμη να γίνουν και πως εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση.Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να βάλω, είναι το ζήτημα της ειδικής αγωγής. Ήδη ξέρουμε ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην ειδική αγωγή με προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, αλλά και εκπαιδευτικούς προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ αρκετά εξαιρετικής σημασίας την παρουσία εδώ της αρμόδιας Υπουργού για να μας εξηγήσει τα ζητήματα αυτά και ποιος θα είναι ο σχεδιασμός πάνω σε αυτό τον τομέα από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Τέλος, θέλω να μιλήσω για ένα ζήτημα με το οποίο ακροθιγώς ασχολήθηκε η Επιτροπή και θεωρώ μεγάλο έλλειμμα, τον εθισμό. Τον εθισμό των νέων παιδιών και δε μιλάω μόνο για τις ουσίες τις ναρκωτικές, υπάρχουν πολλές μορφές εθισμού πλέον, οι οποίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Μιλάω για τον εθισμό στον τζόγο, μιλάω για τον εθισμό στο αλκοόλ, μιλάω για τον εθισμό στο διαδίκτυο και μιλάω και για την παιδική παχυσαρκία.

Υπάρχουν νούμερα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, για το πώς εξελίσσονται αυτά τα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη συνέπεια να ασχοληθούμε με αυτά φωνάζοντας ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και στην πρόληψη όλων αυτών των φαινομένων, αλλά και να ενημερωθούμε γενικά για το πώς μπορούμε να διαγνώσουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα φαινόμενα.

Ειδικά θέλω να πω για τον εθισμό στο διαδίκτυο, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια τόσο την ελληνική κοινωνία αλλά φαίνεται να έχει αλματώδη αύξηση το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι φαίνεται να παραμελούν σημαντικά άλλες δραστηριότητες, να παραμελούν την εξωτερική τους εμφάνιση, την επαφή τους με τους φίλους τους, άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις. Και φαίνεται ότι σ’ αυτό όλο τον ορυμαγδό των πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο, αυτό αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους.Και δεν είναι ένα μονοσήμαντο φαινόμενο, θα πρέπει να το δούμε πολυπαραγοντικά, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται να συνδέεται και με άλλες παραβατικές ίσως συμπεριφορές ή άλλες διαταραχές στη συμπεριφορά των παιδιών, τις οποίες καλό θα είναι να μας εξηγήσουν οι ειδικοί για να δούμε πώς μπορούμε σ’ αυτή τη φάση να βοηθήσουμε κυρίως για την πρόληψη.Και τελειώνω με αυτό, σε συνεργασία πάντα και με δράσεις που θα πρέπει να έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τα σχολεία, ώστε αυτή η ενημέρωση να γίνεται κατά κύριο λόγο σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον των παιδιών, όπως είναι η σχολική κοινότητα.