Τετάρτη 29.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Όλα τα ονόματα των 1.053 Τρικαλινών μαθητών που πέτυχαν!!!

24.08.2016

Μεγάλη ήταν και φέτος η επιτυχία που κατέγραψαν οι μαθητές του νομού Τρικάλων υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού είσηχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 1.053 από αυτούς. Ο Ε.Π. τους εύχεται καλές σπουδές!!!

288_4540055_EPAL10_2014-2οΕΠΑΛ 288_4540060_EPAL10_2014-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4540065_EPAL10_2014-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ288_4540055_EPAL10_2015-2οΕΠΑΛ 288_4540060_EPAL10_2015-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4540065_EPAL10_2015-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ288_4540050_EPAL_NEO-1οΕΠΑΛ 288_4540055_EPAL_NEO-2οΕΠΑΛ 288_4540060_EPAL_NEO-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4540065_EPAL_NEO-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΔΑΟΝΑΣ288_4540050_EPALA_OLD-1oEPAL 288_4540055_EPALA_OLD-2οΕΠΑΛ 288_4540060_EPALA_OLD-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4540065_EPALA_OLD-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 288_4550060_EPALA_OLD-ΕΣΠΕΡΙΝΟ288_4501025_GEL_NEO-ΜΟΥΣΙΚΟ 288_4501028_GEL_NEO-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 288_4551009_GEL_NEO-7οΓΕΛ 288_4551010_GEL_NEO-1οΓΕΛ 288_4551020_GEL_NEO-2οΓΕΛ 288_4551030_GEL_NEO-3οΓΕΛ 288_4551031_GEL_NEO-4οΓΕΛ 288_4551040_GEL_NEO-5οΓΕΛ 288_4551043_GEL_NEO-8οΓΕΛ 288_4551045_GEL_NEO-6οΓΕΛ 288_4552010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4553010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 288_4555010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 288_4555020_GEL_NEO-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 288_4557010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 288_4580015_GEL_NEO-ΑΘΗΝΑ288_4501025_GEL_PALAIO-ΜΟΥΣΙΚΟ 288_4550060_GEL_PALAIO-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 288_4551009_GEL_PALAIO-7οΓΕΛ 288_4551010_GEL_PALAIO-1οΓΕΛ 288_4551020_GEL_PALAIO-2οΓΕΛ 288_4551030_GEL_PALAIO-3οΓΕΛ 288_4551031_GEL_PALAIO-4οΓΕΛ 288_4551040_GEL_PALAIO-5οΓΕΛ 288_4551043_GEL_PALAIO-8οΓΕΛ 288_4551045_GEL_PALAIO-6οΓΕΛ 288_4552010_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4553010_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 288_4555020_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 288_4580015_GEL_PALAIO-ΑΘΗΝΑ288_4501025_GEL10_2014-ΜΟΥΣΙΚΟ 288_4551009_GEL10_2014-7οΓΕΛ 288_4551010_GEL10_2014-1οΓΕΛ 288_4551020_GEL10_2014-2οΓΕΛ 288_4551030_GEL10_2014-3οΓΕΛ 288_4551031_GEL10_2014-4οΓΕΛ 288_4551040_GEL10_2014-5οΓΕΛ 288_4551043_GEL10_2014-8οΓΕΛ 288_4551045_GEL10_2014-6οΓΕΛ 288_4552010_GEL10_2014-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4553010_GEL10_2014-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 288_4555020_GEL10_2014-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 288_4580015_GEL10_2014-ΑΘΗΝΑ288_4501025_GEL10_2015-ΜΟΥΣΙΚΟ 288_4551009_GEL10_2015-7οΓΕΛ 288_4551010_GEL10_2015-1οΓΕΛ 288_4551020_GEL10_2015-2οΓΕΛ 288_4551030_GEL10_20153οΓΕΛ 288_4551031_GEL10_2015-4οΓΕΛ 288_4551040_GEL10_2015-5οΓΕΛ 288_4551043_GEL10_2015-8οΓΕΛ 288_4551045_GEL10_2015-6οΓΕΛ 288_4552010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 288_4553010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 288_4555010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 288_4555020_GEL10_2015-ΓΕΛ ΟΙΟΧΑΛΙΑΣ 288_4557010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 288_4580015_GEL10_2015-ΑΘΗΝΑ