Τρίτη 21.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιστρέφει στο νοσοκομείο ο Δημήτρης Παρθένης;

06.06.2019

Να έχει πάρει ΦΕΚ ο διορισμός στο Λαϊκό Νοσοκομείο ως αγγειοχειρουργός, του πρώην διοικητή του νοσοκομείου κ. Δημήτρη Παρθένη, θέλουν οι πληροφορίες.

Το θέμα ήρθε και πάλι να αναστατώσει πολλούς που ήταν απέναντί του στο νοσοκομείο… αφού ετοιμάζεται λένε το τμήμα αγγειοχειρουργικής που είχε ράψει στα μέτρα του.

Τώρα από αυτά πόσα είναι αλήθεια, άγνωστο, γιατί καθότι είναι γνωστό πως… δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται…

Πάντως αυτό που θα ήθελα να δω είναι ο ίδιος γιατρός και ο Κώστας Πατέρας… διοικητής. Αν έχουν λίγο χιούμορ στη Ν.Δ…. αυτό θα έκαναν.

Χ.Κ.