Κυριακή 29.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

11.05.2017 /

Σας γνωρίζουμε ότι  το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, όπως αυτό προέκυψε από τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες της 23-04-2017, συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’ αριθμ. 5/28-04-2017 πράξη του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, απαρτιζόμενο πλέον ως εξής:

Πρόεδρος                :  Τραγάνης Σταύρος

Αντιπρόεδρος        :  Γιώτας Παναγιώτης

Γεν. Γραμματέας    :  Αναγνώστου Βάιος

Ταμίας                     :  Παπαευθυμίου Λάμπρος

Κοσμήτωρ              :  Τίγκας Αθανάσιος

Μέλη                        :  Μακρής Κων/νος, Μεσιακάρης Απόστολος, Πλακοπήτας Κων/νος, Ρουσιαμάνης Χρήστος