Σάββατο 05.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέα ήθη από Σταύρο Τραγάνη στον Κυνηγετικό Σύλλογο

15.05.2017 /

Νέα ήθη φέρνει ο πρόεδρος Σταύρος Τραγάνης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων, αφού πλέον όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων σας καλεί να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, την 15η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής τακτικών και πρόχειρων διαγωνισμών.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής- απελευθέρωσης θηραμάτων.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση επιτροπής διοργάνωσης και διαχείρισης των εκδηλώσεων του Συλλόγου. Θέμα 4ο:  Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην Ζ’ Κ.Ο.Θ.  για  ορισμό υπευθύνου για τους θηροφύλακες, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για κατανομή ειδικών αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για εκπρόθεσμη δήλωση τήρησης φορολογικών βιβλίων.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για απελευθέρωση λαγών και ορεινών περδίκων.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για έκτακτη επιχορήγηση για την συντήρηση των κλωβών και τη δημιουργία υποδομών εκτροφείου πεδινής πέρδικας.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ’ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για πρόσληψη τρίτου Ομοσπονδιακού θηροφύλακα για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για συντήρηση φωτισμού των γραφείων του Συλλόγου.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για αίτημα προς το Δασαρχείο για την δημιουργία μικτού κλιμακίου θηροφύλαξης.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για αλλαγή ελαστικών στο αυτοκίνητο του Συλλόγου ΤΚΜ 5572.

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για απόκτηση δικαιώματος πληρωμών μέσω e-banking.

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για απόκτηση POS.

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για την χορήγηση άδειας καθαρισμού και διαμόρφωσης του χώρου του κλωβού Λιοπράσου.

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρικκαίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων.