Τρίτη 29.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απεργία και συγκέντρωση στις Κοινωνικές Δομές

14.02.2017

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη  της παράτασης του υφιστάμενου προγράμματος των Κοινωνικών Δόμων Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στις 28/02/2017, σε συνδυασμό με τις σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργιάς των Δόμων Παροχής Βασικών Αγαθών: Κέντρο Ημερήσιας ΦροντίδαςΚέντρα κοινότητας  και Κοινωνικού εστιατόριου μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της ΠΕΠ Θεσσαλίας, ωφελούμενοι και εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την επικείμενη διακοπή λειτουργιάς των Δομών. Χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας θα στερηθούν των υπηρεσιών που τους παρέχονται με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ωφελούμενοι και Εργαζόμενοι με αφορμή τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι ο χρόνος που απομένει για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είναι ελάχιστος, ελπίζουν σε άμεση ανταπόκριση της ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας και των τοπικώνκυβερνητικώνβουλευτώνγια να υπάρξειλύσηώστε τέλος Φεβρουαρίου να αποφθεχθεί το ΛΟΥΚΕΤΟ στις Κοινωνικές Δομές, οι οποίες λειτουργούν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας αποφασίζει :Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών θα συγκεντρωθούν  στις 8:30π.μ  στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Οι Εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Δήμου Τρικκαίων