Τρίτη 16.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σεμινάριο για το περιβάλλον την Παρασκευή στα Τρίκαλα παρουσία Κ. Σκρέκα

22.11.2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως προσδιορίζεται στο ΠΔ 148/2009, ειδικότερα σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίαςμέσωπροώθησης ικανών χρηματοοικονομικών και άλλων εργαλείων.

Το έκτο κατά σειρά Σεμινάριοαφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και πραγματοποιείται στις 25 Νοεμβρίου στην πόλη των Τρικάλων, στο Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη, Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, 42100 (κτίριο παλιών φυλακών) από ώρα 10:00 – 17:00

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, σε τεχνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, αλλά και σε φορείς της οικονομίας και της αγοράς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε συλλογικότητες, σε περιβαλλοντικές οργανώσειςκαι σε πολίτες.Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας ενός σημαντικού προγράμματος «LIFEPROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE», τις οποίες δράσεις ανέλαβε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,ένας από τους Εταίρους του Προγράμματος,με φορέαυλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο τουπρογράμματος και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε για τον εμπλουτισμό του γνωστικού σας πεδίου σε θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής και όχι μόνο νομοθεσίας και να συμμετέχετε με ενεργό τρόπο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, μέσα από περιπτώσεις – παραδείγματα παραβατικότητας και σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Η θεματολογία του σεμιναρίου, είναι εστιασμένη στη βελτίωση των προβλέψεωνχρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητεςτου παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στηνπεραιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούνσημαντικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τεχνικούς, οικονομικούς, συμβουλευτικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς παράλληλα με τηναποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ ΣυντονιστικόΓραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο πρόγραμμα LIFEEnvironmental Governance and Information. Συνδικαιούχοι σε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, τοΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο ΑστικούΠεριβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτικήκαι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα σεμινάρια αυτά θα επαναληφθούν και πάλι στις επτάΑποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας προκειμένου ναπαρουσιαστούν τα τελικά παραδοτέα του προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θαπαραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας μεστόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση τωνκατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας άμεσα στο e-mail:lifeprofile@prv.ypeka.grΕφόσον εκπροσωπείτε κάποιον επαγγελματικό, επιχειρηματικό, οικονομικό ή άλλον φορέα ή Περιβαλλοντική ΜΚΟ, δηλώστε εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πάνελ όπου θα ακολουθήσει συζήτηση. Παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετετυχόν ενδιαφερόμενους, μέλη σας, συνεταιριστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κλπ.

Παρακάτω παρατίθεται η AGENDA του Σεμιναρίου για την ενημέρωσή σας.

AGENDA

09:30 – 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΦΕΣ

10:00 – 11:45ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ LIFE PROFILE

10:00–10:15Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ/ΥΠΕΝ,  «Το LIFEPROFILEκαι η εφαρμογή της  περιβαλλοντικής ευθύνης»

10:15–10:30Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές, ΕΜΠ «Η προσέγγιση του LIFE PROFILE στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου»

10:30–10:45 Δρ. Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης,Πάντειο Πανεπιστήμιο -ΙΑΠΑΔ  «Μέθοδος αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς. Μία ενδεικτική περίπτωση»

10:45–11:00Αν. Καθ.Αριστείδης Παρμακέλης,  ΕΚΠΑ: «Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά»

11:00–11:15Κώστας Τσολακίδης, Πολιτικός-Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός MRICS, Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική «Διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα»

11:15 – 11:30Μαρία Φαράντου Νομικός ΣύμβουλοςΈνωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & και Επαγγελματικών Ευθυνών ΕΑΕΕ, «ΠεριβαλλοντικήΕυθύνη & Ασφαλιστική Αγορά»

11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

 12:00 –13:00ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

12:00 – 12:15ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

12:15 – 12:30ΑθανασίαΛαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LifePROmoteFinancialInstrumentsforLiabilityonEnvironment»

12:30 – 12:45Μαργαρίτα Καραβασίλη: Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος MSc, τ. Ειδική ΓραμματέαςΕπιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΔΣ ECOCITY: «Ο ρυπαίνων πληρώνει και σύγχρονες προκλήσεις την εποχή της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και Ταξινομίας»

12:45 – 13:00Δρ. Σοφία Χριστοφόρου, Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις: εργαλείο εντοπισμού περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας»

13:00 – 13:15 Σόνια Ελευθεριάδου Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Η Περιβαλλοντική Επιθεώρηση, εργαλείο διαπίστωσης περιβαλλοντικής ζημίας- Διασύνδεση περιβαλλοντικής ζημίας με το περιβαλλοντικό έγκλημα»

 13:15 – 13:30ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚΣ

13:30 – 15:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζηςμε συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, εκπροσώπων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, εκπροσώπων Διοίκησης, Βιομηχανίας, επιστημονικών, τεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων, περιβαλλοντικών φορέων, κλπ.

Συντονισμός συζήτησης-rapporteur:Μαργαρίτα Καραβασίλη

Εισαγωγή – ερωτήσεις από τη συντονίστρια σε ομάδα/ες συμμετεχόντων. Αρχικές τοποθετήσειςπέντε λεπτά έκαστος. Ερωτήσεις από το κοινό / Δευτερολογία με τα βασικά σημεία – προτάσεις έως τρία λεπτά έκαστος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ: (όπου * «δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί»)

Κώστας Σκρέκας,Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Αθανασία Λαζάρου,Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Λαρίσης

Κωνσταντίνος Παππάς, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας*

Ξενοφών Σπηλιώτης, καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας, Τμ. Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας,

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, Αν. Καθηγητής Χρηματ. Λογιστικής και Ελεγκτικής, Παν. Θεσσαλίας

Γιαννακόπουλος Σωτήρης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας*

Γιαγιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων

Βασίλειος Μωραΐτης, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Σύμβουλος

Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Λειτουργίας “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α.Ε.”

Μπίτης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΤΕΕ Καρδίτσας

Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Χημικός Μηχανικός, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής,Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδας-ΤΕΕ/Τμημα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαβασιλείου Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής καιΔυτικής Θεσσαλίας, Γραφείο

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ΣΒΣΕ*

Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ

 

[fbcomments]