Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η νέα διοίκηση στον Γεωπονικό Σύλλογο

25.09.2019

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Κυριακή, καθώς και της
πρώτη συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε
σώμα προέκυψαν τα εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κυριάκης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Κισκίνης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Πλεξίδα Σοφία
Ταμίας: Λάππας Αντώνης
Μέλη: Αδαμοπούλου Ζέτα
Ντιρογιάννης Θανάσης
Φωτάκη Έφη
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Κρεμμύδας Κώστας
Μανούρας Αλέξης
Αντιπρόσωπος στην ΠΟΣΓ
Κυριάκης Γιώργος
Ελεγκτική Επιτροπή
Μανούρας Αχιλλέας
Τσαλκιτζόγλου Μαρία
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική
διαδικασία!
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος: Κυριάκης Γιώργος
Η Γεν. Γραμματέας: Πλεξίδα Σοφία