Τρίτη 28.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εργο πνοής το φράγμα του Ληθαίου, αλλά…

14.05.2021

«Το φράγμα του Ληθαίου στην περιοχή της Νέας Ζωής Καλαμπάκας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα του Νομού μας. Αρδευτικό έργο που θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης έκτασης περίπου 6.000 στρ. Η διαχείριση των υδάτων θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Χρειάζονται περισσότερο από ποτέ έργα εξοικονόμησης νερού στην άρδευση και την ύδρευση με στόχο την ορθολογική διαχείρισή τους»… σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Νίκο Λιάκο.

Αυτά τα λέμε για πάνω από μια δεκαετία τώρα… για να δούμε πότε θα τελειώσει…

Χ.Κ.