Σάββατο 27.02.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκεί που οι άλλοι σταματούν ο Μιχαλάκης συνεχίζει!!!

30.07.2019

Του Χρήστου Κοντού

Μπορεί για τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να είχε ιδιαίτερη αξία πριν τις εκλογές, για μας όμως και για τους αναγνώστες… έχει μετεκλογικά, αφού «προκαλέσαμε» τον Τρικαλινό πολιτικό να διαπιστώσουμε ιδίοις όμασι όσα προεκλογικά ο ίδιος με δελτία τύπου γνωστοποιούσε στα ΜΜΕ.

Βέβαια η περιοδεία που κάναμε με τον αντιπεριφέρειαρχη, όχι απλά μας έκανες να καταλάβουμε πως συγκέντρωσε τον πρωτοφανή για το νομό αριθμό ψήφων που έφτασε τις 33.738 αλλά και πως όσα για τα έργα κατά καιρούς εξαγγέλλει είναι μια πραγματικότητα…

Αυτό επίσης που μπορεί κανείς να διαπιστώσει, είναι πως ξέρει ίσως καλύτερα και από τους ίδιους τους εργολάβους την εξέλιξη των έργων… για τα οποία μιλά σαν μικρό παιδί που του κάνουν δώρο ένα παιχνίδι…

Ξεκινήσαμε από την ΚΟΜΔΕ το στρατηγείο του Χρήστου Μιχαλάκη, αφού εκεί βρίσκονται όλα τα μηχανήματα αποχιονισμού και όχι μόνο της Περιφέρειας και για την ανάδειξητης οποίας υπάρχει μελέτη προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ.

Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε τον Περιφερειακό για την Πύλη, δρόμος που αναμένεται να είναι σχεδόν στο σύνολο του έτοιμος μέχρι το τέλος του έτους και θα συντομεύσει κατά πολύ τον χρόνο πρόσβασης στην Τρικαλινή κωμόπολη: «Μόλις ολοκληρώσουμε και το κομμάτι Μύλος Τσαγκάδα και γίνει και η νέα γέφυρα Πηνειού… σε 10 λεπτά θα είναι κανείς στην Πύλη» θα πει γεμάτος χαρά… Η περιοδεία συνεχίστηκε στα αντιπλημμυρικά έργα του ποταμού Ανάποδου «Ήταν από τα έργα που έπρεπε να προχωρήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής», θα τονίσει, ενώ γεμάτος καμάρι θα μας δείξει τόσο το Φράγμα Ληθαίου, όσο και την διάνοιξη του ποταμού μέχρι την Ράξα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα χωριό. «Με το φράγμα και τα αντιπλημμυρικά στον Ληθαίο θωρακίζουμε και την πόλη των Τρικάλων» Θα καταλήξει. Τέλος με τον φακό του «Ενεργού Πολίτη» αποθανατίσαμε και τα έργα που γίνονται στον Πηνειό ποταμό… που κανείς δεν θυμάται από πότε είχε να καθαριστεί.

Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο… και αυτό το λέμε μετεκλογικά…

Τα στοιχεία των έργων

Περιφερειακός για Πύλη

Εξέλιξη εργασιών του έργου «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: KAΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ», προϋπολογισμού 16.800.000,00€, που χρηματοδοτείται  από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, αναδόχου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται κύρια οδική αρτηρία διαχωρισμένων κινήσεων με στηθαίο σκυροδέματος τύπου New Jersey μήκους περίπου 4,50Km, περιλαμβάνοντας:

 • Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους 1,20Km (δεξιά και αριστερά της αρτηρίας),
 • Διαμόρφωση δύο ισόπεδων κόμβων (Ισόπεδος Κόμβος Αγίου Βησσαρίωνα & κυκλικός Ισόπεδος Κόμβος Πύλης) όπου θα εφαρμοστεί ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά σώματα τύπου L.E.D.,
 • Κατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου μήκους 4,25Km,
 • Κατασκευή πεζοδρομίου και τοιχίου προς την πλευρά του Πορταϊκού ποταμού, από την αρχή του έργου έως και την γέφυρα προς Άγιο Βησσαρίωνα.
 • Κατασκευή πεζοδρομίου και ποδηλατοδρόμου μεταξύ της αρτηρίας και της Νότιας παράπλευρης οδού (1) καθώς και πεζοδρομίου προς την πλευρά της Πύλης.

Οι κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται ομαλά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αντιστοιχώντας στο 40% περίπου του συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου. Στην παρούσα φάση, αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή των βασικών προβλεπόμενων τεχνικών (κιβωτοειδείς οχετοί, μετατόπιση αρδευτικών καναλιών κλπ.) εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας στο μεγαλύτερο μέρος του τμήματος της κύριας αρτηρίας του έργου (εξωαστικό τμήμα) ενώ παράλληλα άρχισαν να εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού της Πύλης. Με την επικείμενη ολοκλήρωση της μετατόπισης του υπολειπόμενου τμήματος του δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, θα λάβει χώρα άμεσα η επέκταση του κατασκευαστικού μετώπου και στο τμήμα εντός του οικισμού της Πύλης (από γέφυρα Αγίου Βησαρίωνα έως τα Δημοτικά Σφαγεία περίπου) καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί προηγουμένως οι μετατοπίσεις των λοιπών τμημάτων των δικτύων Ο.Κ.Ω. που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου (δίκτυο ύδρευσης ΔΕΥΑ Πύλης, ΟΤΕ κ.ο.κ.)

Με την κατασκευή του έργου που προβλέπεται να ολκηρωθεί εμπρόθεσμα, εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης δηλ. πριν την 29η Μαΐου 2020 (τριάντα (-30-) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης), θα ολοκληρωθεί λειτουργικά το ήδη κατασκευασμένο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 τμήμα από Γέφυρα Καραβοπόρου έως Λυγαριά, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό:

α)Αποσύνδεση της λειτουργίας του έργου από τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και τις σχετικές κινήσεις αφού οι εν λόγω μετακινήσεις θα εξυπηρετούνται από παράπλευρους οδούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αυξάνεται η οδική ασφάλεια της οδού καθώς κινείται εκτός της γεωργικής γης της περιοχής.

β)Παράκαμψη των οικισμών Πύλης και Παλαιομονάστηρου με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της παλιάς Εθνικής οδού αλλά και των οικισμών.

γ)Μείωση των χρονοαποστάσεων που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

Αντιπλημμυρικά Πηνειός

Αντικείμενο του έργου είναι η κατά το δυνατόν πλήρης αντιμετώπιση των προβλημάτων από ενδεχόμενες πλημμύρες και η κατά το δυνατόν μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και εγκαταστάσεων στην περιοχή του Πηνειού ποταμού εντός των ορίων της Π.Ε. Τρικάλων, καθώς και την αποκατάσταση των προκληθεισών βλαβών από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις ημερομηνίες 15 -17/11/2017.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών έργων για τον καθαρισμό της κοίτης του Πηνειού ποταμού και την επισκευή και κατασκευή νέων αναχωμάτων, καθώς και  τεχνικών έργων για την επισκευή και κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους, την κατασκευή αντιπλημμυρικών προβόλων και κοιτοστρώσεων με συρματοκιβώτια  και για την προστασία θεμελίων γεφυρών με λιθορριπές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018EΠ81700002 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Την μελέτη του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διενήργησε την διαδικασία δημοπράτησης του έργου και θα επιβλέψει και την  κατασκευή του.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 45%, ήτοι:

Α)  Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες:

1.Κατασκευή αναβαθμού με συρματοκιβώτια και καθαρισμός της κοίτης του Πηνειού ποταμού στην περιοχή της γέφυρας επί της οδού Διάβας-Καλαμπάκας

2.Κατασκευή επένδυσης  της κοίτης κάτωθεν της γέφυρας, αναβαθμού με συρματοκιβώτια και καθαρσμός της κοίτης του Πηνειού ποταμού στην περιοχή της γέφυρας των Μεγάλων Καλυβίων

3.Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Πηνειού ποταμού στο τμήμα από γέφυρα Καραβοπόρου επί της οδού Τρικάλων-Πύλης έως κατάντι της γέφυρας των Μεγάλων Καλυβίων

Β) Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες:

1.Εργασίες καθαρισμού της κοίτης στην περιοχή ανάντι του οικισμού Μεγάρχης

2.Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Πηνειού ποταμού στο τμήμα από γέφυρα κατάντι της γέφυρας των Μεγάλων Καλυβίων έως την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας.

3.Διαμόρφωση της κοίτης με συρματοκιβώτια στις σιδηροδρομικές γέφυρες στην περιοχή μεταξύ Μεγάλων Καλυβίων και Δροσερού νομού Τρικάλων

Παραπόταμοι

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τις πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν τον νομό Τρικάλων από 15-11-2017 έως 17-11-2017, στην κοίτη των παραποτάμων του Πηνειού ποταμού, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία των υποδομών και του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ήτοι προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων στους ποταμούς:

 • Πορταϊκό μετά των παραποτάμων του Μπεντένη, Ανάποδο και Παλαιοπόταμο (Δήμοι Πύλης και Τρικκαίων), Ληθαίο μετά των παραποτάμων του Αγιαμονιώτη και Κουμέρκη (Δήμοι Καλαμπάκας και Τρικκαίων), Πάμισο (Δήμος Τρικκαίων), Κλεινοβίτη, Ίωνα, και Μαλακασιώτη (Δήμος Καλαμπάκας), Νεοχωρίτη, Μέγα και Ενιπέα (Δήμος Φαρκαδόνας).

Το έργο 5.010.000,00 € χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018ΕΠ81700007 της ΣΑΕΠ 817 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμού στους ποταμούς Ληθαίο, Ίωνα, Ανάποδο και Κουμέρκη, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει εκτελεσθεί ποσοστό 42% του έργου.

ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» και ειδικότερα:

 • Η έμφραξη του φράγματος
 • Η πλήρωση του ταμιευτήρα και λοιπές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών.
 1. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Η περιοχή κατασκευής του φράγματος ανήκει στον Δήμο Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το φράγμα βρίσκεται ΒΑ του οικισμού Θεόπετρα και κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου 6km από τον οικισμό της Νέας Ζωής, στον ποταμό Ληθαίο, σε υψόμετρο κοίτης περίπου +300(m).

Με το φράγμα δημιουργείται ταμιευτήρας αποθήκευσης του απορρέοντος νερού του ποταμού, το οποίο θα χρησιμεύσει για την άρδευση των κατάντι γεωργικών εκτάσεων των δήμων Καλαμπάκας και Τρικκαίων.

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Το ανάχωμα του φράγματος είναι μεικτής διατομής και αποτελείται από ένα τμήμα από σκληρό επίχωμα για το κεντρικό τμήμα και την αριστερή όχθη, μήκους στέψεως 260 m και ένα χωμάτινο τμήμα στη δεξιά όχθη, μήκους στέψεως 266 m.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της οριστικής μελέτης του έργου, με βάση τις γεωλογικές και εδαφοτεχνικές συνθήκες του υπεδάφους, την τοπογραφία και το είδος των διατιθέμενων υλικών, μετά από τεχνικοοικονομική διερεύνηση, επελέγη μεικτός τύπος φράγματος, ως ακολούθως:

 • Φράγμα από σκληρό επίχωμα για το κεντρικό τμήμα και την αριστερή όχθη, μήκους στέψεως 260 m
 • Φράγμα γαιώδες με αδιαπέρατο πυρήνα για το υπόλοιπο τμήμα στη δεξιά όχθη, μήκους στέψεως 266 m

Η στέψη του φράγματος, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα έχει συνολικό μήκος 526 m, πλάτος 5,70m από το οποίο 3,50 m είναι το κατάστρωμα κυκλοφορίας

Η ανώτατη στάθμη του ταμιευτήρα βρίσκεται στο υψόμετρο +328,0

Το μέγιστο ύψος του φράγματος από το φυσικό έδαφος είναι:

για το τμήμα από σκληρό επίχωμα 32 m

για το τμήμα του γεωφράγματος 21 m

 1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, περιλαμβάνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ήτοι:

–              Ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του γεωφράγματος μέσου ύψους περίπου 11,5 m.

–              Τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου του φράγματος

–              Διαμορφώσεις χώρων όπου  απαιτείται

–              Κατασκευή του πώματος έμφραξης του ταμιευτήρα,

–              Εργασίες πρώτης πλήρωσης