Παρασκευή 18.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρικάλης – Ξυνοπούλου επικεφαλείς στη εκπαίδευση του νομού

13.08.2020

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι νέοι Δ/ντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης