Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Για του χρόνου αναβλήθηκαν οι εκλογές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

29.10.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε:

  1. Την επιδημιολογική κατάσταση στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας
  1. Τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί στην συνάθροιση προσώπων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας
  1. Το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα στη μετάδοση του Covid – 19

αποφάσισε: την αναβολή της εκλογική διαδικασίας (Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών) έως ότου οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και όχι αργότερα από την 14η Ιουλίου 2021.

Γραφείο Τύπου

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ