Δευτέρα 16.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απίστευτο!!! Εκλέκτορες χωρίς… εκλογές στην ΟΝΝΕΔ Τρικάλων – «Μακελειό» στο κόμμα

15.04.2016

Βγήκαν για τα καλά τα μαχαίρια στη τοπική Ν.Δ…. και στης ΟΝΝΕΔ την… ποδιά σφάζονται παλικάρια, αφού οι ενστάσεις για τους εκλέκτορες ακολουθούν η μία την άλλη. Τόσο η ΝΕΦΕ Τρικάλων, όσο και ο ένας εκ των διεκδικητών της προεδρίας της ΝΟΔΕ ο Μιχαήλ Μπαγιώτης, έχουν υποβάλλει ενστάσεις για οκτώ μέλη της ΟΝΝΕΔ που ήρθαν στις καταστάσεις… ως εκλέκτορες, τα τέσσερα εκ των οποίων μάλιστα δεν είναι καν μέλη της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλοι τέσσερις φαίνεται να εκλέχθηκαν σε άλλη ΔΗΜΤΟ από αυτήν που είναι εγγεγραμμένα… το πιο φοβερό βέβαια είναι πως δεν έγιναν… ποτέ εκλογές για την ανάδειξή τους!!!

Η ένσταση Μπαγιώτη

Εvώπιov της Κ.ΕΦ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΕΝΣΤΑΣΗ

Του Μιχαήλ Μπαγιώτη, κατοίκου Φαρκαδώνας, υποψηφίου Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων.

ΚΑΤΑ

Τoυ από 14-4-2016 ειδικού εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων της Διεύθυνσης Πληροφο-ρικής της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 14-4-2016 η Διεύθυνση Πληροφορικής της Νέας Δημο-κρατίας απέστειλε στις 00:07 τα ξημερώματα τον ειδικό εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Α)Καταρχήν σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 των Γε-νικών Διατάξεων της από 7-3-2016 βασικής εγκυκλίου για τη Διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016, ο ανωτέρω κατάλογος έπρεπε να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής στη Ν.ΕΦ.Ε. Τρικάλων το αργότερο έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, δεδομένου μάλιστα ότι από τις 12-4-2016 έχει ξεκινήσει η προθε-σμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων. Μέχρι σήμερα κανένας δεν μας έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της σύνταξης του ανωτέρω καταλόγου.

Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης και εκπρόθεσμης αποστολής του ειδικού εκλογικού καταλόγου είναι ότι υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του Προέδρου χωρίς να γνωρίζουν καν οι υποψήφιοι ποιο είναι το εκλογικό σώμα.

Β)Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της από 7/3/ 2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 21.00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Τρικάλων έπρεπε είτε να προσκομίσει, είτε να αποστείλει με οποιοδήποτε μέσο προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ το πρωτότυπο Πρακτικό Αποτελεσμάτων, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, τον εκλογικό Κατάλογο και τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα η Ν.ΕΦ.Ε. Τρικάλων ποια είναι τα εκλεγμένα μέλη της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Μέχρι σήμερα κανένα σχετικό έγγραφο δεν έχει αποσταλεί στη Ν.ΕΦ.Ε. Τρικάλων και επομένως επίσημα δεν υπάρχει κανένα απολύτως εκλεγμένο μέλος για την ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα η ως άνω παράδοση, η εκλογική διαδικασία θα θεωρηθεί ως μη ολοκληρωμένη, άλλως ως άκυρη και το αποτέλεσμά της δεν θα γίνει δεκτό, ως εκ τούτου η αντίστοιχη Οργάνωση δεν θα γίνεται δεκτή στις εκλογικές και στις εν γένει διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ.

Στην κρινόμενη περίπτωσή μας στον ανωτέρω από 14-4-2016 εκλογικό κατάλογο αναγράφονται ως εκλέκτορες οι:

1)ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 2)ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3)ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 4)ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5)ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 6)ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 7)ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ-ΔΩΡΟΥ, 8)ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 9)ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 10)ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ-ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 11)ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 12)ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ 13)ΚΑ-ΝΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με την ένδειξη «ΤΡΙΜΕΛΗ ΟΝΝΕΔ» και ένα μέλος με την ένδειξη «ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΝΝΕΔ».

Η καταχώρησή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο είναι παράνομη, καταχρηστική και παραβιάζει κατάφωρα τις ανωτέρω διατάξεις της εγκυκλίου, διότι πολύ απλά τους προσδίδεται η ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους της ΟΝΝΕΔ, χωρίς να έχουν γίνει καν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΟΝΝΕΔ. Αν μη τι άλλο η καταχώρησή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο προσβάλ-λει το κύρος και την αξιοπιστία των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Γ)Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της από 7/3/ 2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ,     για τη διεξαγωγή διαδικα-σιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Μελών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε περίπτωση των οικείων διατάξεων της παρούσας.

Στην κρινόμενη περίπτωσή μας στον ανωτέρω από 14-4-2016 εκλογικό κατάλογο αναγράφονται ως εκλέκτορες οι:

1)ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 2)ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3)ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και 4)ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Η καταχώρησή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο είναι παράνομη, καταχρηστική και παραβιάζει κατάφωρα τις ανωτέρω διατάξεις της εγκυκλίου, διότι πολύ απλά οι ανωτέρω τέσσερις (4) εκλέκτορες δεν είναι καν μέλη ούτε του κόμματος της Ν.Δ., ούτε της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων άτομα που δεν εμφαίνονται σε κανένα επίσημο κατάλογο του κόμματος, τη στιγμή μάλιστα που σε προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες ΟΡΘΩΣ δεν επετράπη σε μη εγγεγραμμένα μέλη να συμμετέχουν σε αυτές. Γιατί γίνεται επιλεκτική τήρηση της διαδικασίας και των διατάξεων της από 9-3-2016; Εφόσον από την πρώτη ημέρα εφαρμόζονται οι διατάξεις της από 9-3-2016 εγκυκλίου, είστε υποχρεωμένοι να σεβαστείτε τις διατάξεις και για τη διαδικασία της ανάδειξης του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Δ)Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 7/3/ 2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ,     για τη διεξαγωγή διαδικα-σιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ,  δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες έχει οποιοδήποτε μέλος της ΟΝΝΕΔ έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ αποκλειστικά και μόνο για τη Νο-μαρχιακή, ή Δημοτική Τοπική Οργάνωση, στην οποία υπάγεται με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την αίτηση εγγραφής του.

Στην κρινόμενη περίπτωσή μας στον ανωτέρω από 14-4-2016 εκλογικό κατάλογο αναγράφονται ως εκλέκτορες οι:

1)ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,

2)ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

3)ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,

4)ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,

Η καταχώρησή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο είναι παράνομη, καταχρηστική και παραβιάζει κατάφωρα τις ανωτέρω διατάξεις της εγκυκλίου, διότι οι μεν τρεις (3) πρώτοι εμφανίζονται ως υποτιθέμενα εκλεγμένα μέλη της ΟΝΝΕΔ Φαρκαδώνας, ενώ δεν είναι καν μέλη της ΔΗΜΤΟ Φαρκαδώνας, αλλά μέλη της ΔΗΜΤΟ Τρικάλων, ο δε τέταρτος εμφανίζεται ως υποτιθέμενο εκλεγμένο μέλος της ΔΗΜΤΟ Πύλης, ενώ δεν είναι καν μέλος της ΔΗΜΤΟ Πύ-λης, αλλά μέλος της ΔΗΜΤΟ Τρικάλων.

Συνεπώς ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δεκατρία (13) πρόσωπα δεν είναι καν εκλεγμένα μέλη της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων (πως θα μπορούσαν άλλωστε δεδομένου ότι δεν έγιναν καν εκλογές !!!!!!), οι μεν τέσσερις φέρονται ότι τάχα εκλέχτηκαν σε διαφορετική ΟΝΝΕΔ, από αυτήν στην οποία ανήκουν πραγματικά, ενώ άλλοι τέσσερις (4) δεν είναι καν εγγεγραμμένοι έστω σε έναν επίσημο κατάλογο του κόμματος.

Με όλο το σεβασμό προς τα όργανα του κόμματος, θεωρώ ότι  όλες αυτές οι αστοχίες στη σύνταξη του ειδικού εκλογικού κατα-λόγου θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία των εσωκομματικών δια-δικασιών και μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι εξυπη-ρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Τι παράδειγμα θα δώσουμε σε όλα τα μέλη του κόμματος αν επιτρέπουμε σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στις επίσημες καταστάσεις του κόμματος, να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε., τη στιγμή μάλιστα που τα ίδια όργανα του κόμματος απαγόρευσαν σε άλλους αναγνωρι-σμένους φίλους του κόμματος να συμμετέχουν στις διαδικασίες του κόμματος. επειδή εκ παραδρομής το όνομά τους δεν συμπεριλαμ-βάνονταν στα επίσημα μέλη του κόμματος.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλώ έστω και την τελευταία στιγμή, να αποδεχτείτε την ένστασή μου, να ανακαλέσετε τον από 14-4-2016 ειδικό εκλογικό κατάλογο και να συνταχθεί νέος εκλογικός κατάλογος.

    Για τoυς λόγoυς αυτoύς

Ζητώ τηv παραδoχή της παρούσας, ως vόμιμης και βάσιμης, πρoς τo σκoπό vα ακυρωθεί ο από 14-4-2016 ειδικός εκλογικός κατάλογος και να συνταχθεί νέος ειδικός εκλογικός κατάλογος, από τον οποίο θα έχουν αφαιρεθεί τα ανωτέρω δεκατρία (13) άτο-μα που φέρονται ως εκλεγμένα μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Η Ν.ΕΦ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επίσης με επιστολή της η ΝΕΦΕ Τρικάλων προς τον Γραμματέα του Οργανωτικού, επισημαίνει:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  1. Κατόπιν ελέγχου και αντιπαραβολής του ειδικού εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΟΔΕ Τρικάλων, ο οποίος μας κοινοποιήθηκε στις 14/4/2016, ενώ βάσει της εγκυκλίου των εσωκομματικών εκλογών έπρεπε να μας είχε κοινοποιηθεί μέχρι τις 11/4/2016 (Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης ήδη άρχισαν από 12/4/2016), με τους εκλογικούς καταλόγους του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ των ΔΗΜΤΟ της Νομαρχιακής οργάνωσης Τρικάλων, οι οποίοι επίσης μας κοινοποιήθηκαν και βάσει αυτών διεξήχθη η μέχρι τώρα εκλογική διαδικασία, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

α.    Δεν είναι μέλη του κόμματος ούτε της ΟΝΝΕΔ, ενώ υπάρχουν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο οι παρακάτω:

(1)     ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και της  ΜΑΡΙΑΣ, 1988

(2)     ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 1989

(3)     ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΟΛΓΑΣ, 1988

(4)     ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, 1998

β.    Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Μελών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε περίπτωση των οικείων διατάξεων της παρούσας.

γ.    Η ΝΕΦΕ Τρικάλων απέρριψε δηλώσεις υποψηφιότητας μη εγγεγραμμένων μελών και δεν επέτρεψε να ψηφίσουν μη εγγεγραμμένα μέλη, οι οποίοι είχαν τη διάθεση και το μεράκι αλλά για κάποιο λόγο δεν ήταν μέλη, εφαρμόζοντας την εγκύκλιο και τους κανονισμούς στη μέχρι τώρα εκλογική διαδικασία.

δ.    Εάν επιτραπεί στους παραπάνω τέσσερις μη μέλη να ψηφίσουν για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΟΔΕ, ποιος θα απαντήσει και τι θα απαντήσει στους ανθρώπους που η ΝΕΦΕ απέκλεισε από τη εκλογική διαδικασία;

       ε.    Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η διαγραφή των τεσσάρων της παραπάνω παραγράφου α, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

στ.  Δεν είναι μέλη της ΔΗΜΤΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ αλλά μέλη της ΔΗΜΤΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ενώ στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εμφανίζονται στο τριμελές της ΟΝΝΕΔ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ οι παρακάτω:

(1)     ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, 1989

(2)     ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, 1990

(3)     ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΒΑΙΑΣ, 1994

ζ.     Δεν είναι μέλος της ΔΗΜΤΟ ΠΥΛΗΣ αλλά μέλος της ΔΗΜΤΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ενώ στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εμφανίζεται στο τριμελές της ΟΝΝΕΔ ΠΥΛΗΣ ο παρακάτω:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 1991

η.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ,      δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις ως άνω αναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες έχει οποιοδήποτε μέλος της ΟΝΝΕΔ έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, αποκλειστικά και μόνο για τη Νομαρχιακή ή Δημοτική Τοπική Οργάνωση στην οποία υπάγεται με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την αίτηση εγγραφής του.

       θ.    Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η διαγραφή των τεσσάρων των παραπάνω παραγράφων στ και ζ, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

  1. Στη Νομαρχιακή Οργάνωση Τρικάλων δεν διεξήχθησαν εκλογές της ΟΝΝΕΔ, στις 3/4/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 21.00, ο Πρόεδρος της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει είτε να προσκομίσει είτε να αποστείλει με οποιοδήποτε εύλογο και ασφαλή τρόπο (συστημένη επιστολή, δέμα, courier κ.ά.) προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ (Μεσογείων 15, Αθήνα) και αφού τηρήσει φωτοτυπημένα αντίγραφά τους, το πρωτότυπο Πρακτικό Αποτελεσμάτων, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, τον Εκλογικό Κατάλογο και τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία, γεγονός το οποίο δεν γνωρίζει η ΝΕΦΕ, αλλά δεν δημοσιεύθηκε και τίποτα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της από 7/3/2016 εγκυκλίου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάδειξης προέδρων νομαρχιακών επιτροπών της ΟΝΝΕΔ, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα η ως άνω παράδοση, η εκλογική διαδικασία θα θεωρηθεί ως μη ολοκληρωμένη άλλως ως άκυρη και το αποτέλεσμά της δεν θα γίνει δεκτό, ως εκ τούτου η αντίστοιχη Οργάνωση δεν θα γίνεται δεκτή στις εκλογικές και τις εν γένει διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ.
  1. Υπάρχουν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο από τα τριμελή της ΟΝΝΕΔ και οι παρακάτω:

(1)        ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΒΕΡΓΙΝΙΑΣ, 1985

(2)        ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, 1989

(3)        ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΙΑΣ, 1985

(4)        ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΑΙΑΣ, 1991

(5)        ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 1984

  1. Εάν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διαδικασίες των παραγράφων 3 και 4, προτείνεται η διαγραφή των πέντε της παραπάνω παραγράφου 4, από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Ν.ΕΦ.Ε Νικόλαος Καρδούλας