Τρίτη 18.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπόθεση Λιούτα και… Σερβωτών και πάλι η πρώην ΕΑΣΤ

11.07.2017

Προσωπική υπόθεση Αχιλλέα Λιούτα και… Σερβωτών φαίνεται πως είναι πλέον η υπόθεση που λέγεται «Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων – ΕΝΩΣΗ», πρώην ΕΑΣΤ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των νέων οργάνων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων – ΕΝΩΣΗ κατά σειρά εκλογής, εξελέγησαν οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λιούτας Αχιλλέας

Μαράβας Κωνσταντίνος

Καλύβας Αθανάσιος

Ιακωβάκης Δημήτριος

Μπακρατσάς Δημήτριος

Γεωργούλα Νικολέτα

Γκαρνάρας Απόστολος

Γρατσάνης Γεώργιος

Παπαγεωργίου Σπυρίδωνας

(οι τέσσερις τελευταίοι ισοψήφησαν)

 

Για το Εποπτικό Συμβούλιο

Κατές Γεώργιος

Λιούτας Αθανάσιος του Χαραλάμπους

Λόης Αθανάσιος

(οι δύο πρώτοι ισοψήφησαν)

Για τη ΣΑΣΟΕΕ

Λιούτας Αχιλλέας

Μπακρατσάς Δημήτριος

Μαράβας Κωνσταντίνος

Γρατσάνης Γεώργιος

Καλύβας Αθανάσιος

Γκαρνάρας Απόστολος.