Κυριακή 19.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Για τις σχολές συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο

02.10.2018

Σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση για το θέμα των σχολών αλλά και…. για το… Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη και ώρα 14:00   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
  1. Δέσμευση για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρικκαίων στην περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ». Έγκριση του Σχεδίου Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (2) της πράξης αυτής με τίτλο: «Συμπληρωματικές Εργασίες για τη Λειτουργικότητα των Υποδομών του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού». Έγκριση ορισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων e–Trikala Α.Ε. ως Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας τη προτεινόμενης από το Δήμο Τρικκαίων πράξης και της σύναψης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και e–Trikala Α.Ε. (Κανονιστικό Πλαίσιο ορισμού του Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας της Πράξης)¨
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Τροποποίηση της αριθ. 536/2018 ΑΔΣ ως προς την περιγραφή του τίτλου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ»
  • Γενικά
  • Συζήτηση επί των εξελίξεων του τελικού νομοσχεδίου για το θέμα των Πανεπιστημιακών Σχολών Θεσσαλίας