Πέμπτη 23.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι χθεσινές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων

26.08.2016 /

 

Με το θέμα της κατάργησης της πιάτσας των ταξί να καταλαμβάνει αρκετό χρόνο της συζήτησης, συνεδρίασε χθες βραδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων και αποφάσισε:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ειδοποιητηρίων

οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  450/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ειδοποιητηρίων

οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Έγκριση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού με πρόχειρο διαγωνισμό

Α.Δ.Σ  451/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την προμήθεια  μηχανογραφικού εξοπλισμού με πρόχειρο διαγωνισμό.

 1. Έγκριση προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση των παιδικών

χαρών του Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ  452/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Διαγραφή κατόχων για τις υπ’ αρίθμ. 20091201123181325/1-12-2009 και 620200067793/14-2-2009

πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων- Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π., επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό, οφειλέτη καθώς και άρση της δέσμευσης.

Α.Δ.Σ  453/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή κατόχων για τις υπ’ αρίθμ. 20091201123181325/1-12-2009 και 620200067793/14-2-2009 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων- Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π., την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό, οφειλέτη καθώς και την άρση της δέσμευσης.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

 1. Τυπική κατάργηση της πιάτσας ΤΑΞΙ, της οδού Κανούτα (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

Α.Δ.Σ  442/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 155/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και γνωμοδοτεί θετικά προς την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την τυπική κατάργηση της πιάτσας ταξί επί της οδού Κανούτα, η οποία είχε δημιουργηθεί με την υπ’ αριθμ. 1810/06.03.1985 απόφαση του τότε Νομάρχη Τρικάλων.

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 65/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα: «Οριοθέτηση

ποδηλατοδρόμου μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Citymobil2 9 (όχημα χωρίς οδηγό)»

Α.Δ.Σ  443/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη τροποποίηση της αριθμ. 65/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα: «Οριοθέτηση ποδηλατοδρόμου μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Citymobil2 9 (όχημα χωρίς οδηγό)».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φοίτηση των αποφοίτων του 14ου Δημοτικού Σχολείου

Τρικάλων στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων ή στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Α.Δ.Σ  444/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά για τη φοίτηση των αποφοίτων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, κατά βούληση του γονέα, ή στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων ή στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

 1. Διενέργεια προκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ».

Α.Δ.Σ  445/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διενέργεια προκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

 1. Ηλεκτροδότηση Νεκροταφείου Τ.Κ Παλαιοπύργου

Α.Δ.Σ  446/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την ηλεκτροδότηση Νεκροταφείου Τ.Κ . Παλαιοπύργου.

 1. Μετατόπιση της Ηλεκτρικής Παροχής με αριθμό 410 72786 στην οδό Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  447/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετατόπιση της Ηλεκτρικής Παροχής με αριθμό 410 72786 στην οδό Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Καθαρισμός Χώρου Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Τρικάλων

Α.Δ.Σ  448/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του χώρου Ετήσιας  Εμποροπανήγυρης Τρικάλων σε τρίτον.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Επανακαθορισμός αριθμού θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έτους 2016, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής».

Α.Δ.Σ  449/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον επανακαθορισμό του αριθμού των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, έτους 2016, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».