Παρασκευή 28.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με υπερδάνειο 13 εκατ. ευρώ φορτώνει το δήμο ο Παπαστεργίου

06.03.2017

Τους όρους λήψης δανείου ύψους €12.943.786,36, (!!!!), από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αναχρηματόδοτηση παλαιότερων δανείων και για ληξιπρόθεσμες οφειλές, αποφασίζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.

Για την ασφάλεια του δανείου ο Δήμος, εκχωρεί στο Ταμείο όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την Νομοθεσία.

Το ζήτημα είναι γιατί ο δήμος Τρικκαίων προχωρά στην λήψη ενός τόσο μεγάλου δανείου αφού ακόμη νωπή είναι η μελάνη των δηλώσεων την πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χρυσάνθης Γάλλου – Δαλκαφούκη που μιλούσε για ταμείο κατά την αποχώρησή της, πριν ακριβώς μια βδομάδα για… ταμείο 4.106.000 €;

Γιατί ο δήμαρχος δεν δίνει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων για αποπληρωμή κάποιων δανείων ή των ληξιπρόθεσμων οφειλών έστω για τις οποίες προβλέπεται δάνειο 2.657.638,92 ευρώ και επιβαρύνει του πολίτες του δήμου με το νέο αυτό δάνειο;

Η συνεδρίαση

Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 2 το μεσημέρι και είναι η πρώτη με πρόεδρο τον Μιχάλη Λάππα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την στάση που θα κρατήσει η αντιπολίτευση, μιας και τα χρήματα των 4 εκατ. ευρώ που υπάρχουν (;) στο ταμείο φυλάσσονται για έργα… όσο πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, επιβαρύνοντας όμως έτσι την κατάσταση με τα επιτόκια που ήδη πληρώνουμε.

Τα θέματα

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Ανάκληση της 458/2016 Α.Δ.Σ. και έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 60.000€ που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.
 2. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018»

Η εισήγηση του υπερδανείου

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων έχοντας υπόψη την 3605/2-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προτείνει ο Δήμος Τρικκαίων:

Να αποδεχθεί όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3605/2-3-2017 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων με το Τ.Π και Δανείων, συνολικού αλήκτου κεφαλαίου 31-12-2016 ποσού €12.943.786,36, με σκοπό την εξυγίανση του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016, ως εξής:

          Α) ποσό € 10.286.147,44, για συναφθέν δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3943/2011,

          Β) ποσό € 2.657.638,92, για συναφθέντα δάνεια για ληξιπρόθεσμες οφειλές,

 1. Επιτόκιο χορήγησης:

– Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6M + 4,30 %, αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 εκάστου έτους.

Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δημοσιεύεται στις 11:00 π.μ. ώρα Βρυξελλών κατά την ημερομηνία που συμπίπτει με  δύο (2) σχετικές εργάσιμες ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της σχετικής περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. Αν η τιμή του EURIBOR είναι μικρότερη του μηδενός {0} τότε θα υπολογισθεί στο μηδέν {0}.

Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση :

–  € 573.760,07 για το δάνειο του  Ν.3943/2011, ποσού  € 10.286.147,44.

–  € 175.557,46  για  ληξιπρόθεσμες οφειλές, ποσού   € 2.657.638,92

Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου (αναπροσαρμογή κάθε 1/1 & 1/7 κάθε έτους).

 1. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια.
 2. Η διάρκεια της αναχρηματοδότησης ορίζεται :

–  τριάντα πέντε  [35 ] έτη για δάνειο  του Ν.3943/2011.

–   είκοσι πέντε [25]  έτη για ληξιπρόθεσμες οφειλές .

 1. Κατά την ημερομηνία συνομολόγησης του δανείου της αναχρηματοδότησης το άληκτο ποσό θα αποτελέσει το νέο κεφάλαιο.
 2. Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου της αναχρηματοδότησης ορίζεται :
 • η 1-1-2017 αν η σχετική διαδικασία συνομολόγησης ολοκληρωθεί μέχρι 31.03.2017, με ανάλογη αναπροσαρμογή της τοκοχρεολυτικής δόσης από τον επόμενο μήνα της συνομολόγησης και συμψηφισμό της διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ των δόσεων που τυχόν έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017, ή
 • η 1-1- του επόμενου έτους συνομολόγησης, εφόσον δεν συνομολογηθεί έως 31-3-2017, με υπολογισμό ενδιάμεσων τόκων από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης. Το ποσό δε των ενδιάμεσων τόκων, θα καταβληθεί από τον Δήμο την ημέρα της εκταμίευσης ή θα παρακρατηθεί από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π. του Δήμου.
 1. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, μετά από αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών από την επομένη της λήξης της δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή: Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την επομένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ημερομηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς καμιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική προς τούτο συμφωνία και αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98.
 2. α) Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων κ.λ.π. θα πρέπει    να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη.

β) Οι υφιστάμενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συμβάσεων, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016.

γ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου, το Τ.Π και Δανείων δύναται να προβαίνει σε :

1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.

2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως.

3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

δ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό {άρθρο 10 ΠΔ 169/2013}.

 1. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 2. Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο.
 3. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς.
 4. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνομολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής:  α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο.

Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση της ρύθμισης και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δημιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη.

 1. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 2. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του Παπαστεργίου Δημήτριο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π.
 3. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 4. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο αποκλειστικά για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του με το Τ.Π και Δανείων .
 5. Η από τον Δήμο μας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.
 6. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου.

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συμβόλαιο.