Τρίτη 29.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Που και για ποιους μειώνονται τα δημοτικά τέλη

21.02.2017

Στην μείωση των δημοτικών τελών αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την απαλλαγή σε κατηγορίες επαγγελματιών και παραγωγούς του δήμου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση, που ελήφθη τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, το Σώμα αποφάσισε:

α.  Να μειωθούν από 01/01/2017 τα δημοτικά τέλη για στεγασμένους χώρους πάνω από 1.000 τ. μ. έως 6.000 τ.μ., που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, μέσω της πλασματικής μείωσης κατά 70% του εμβαδού  υπολογισμού αυτών (άρθρο 5 ν.1080/80 ΦΕΚ246 Α’), στις παρακάτω κατηγορίες  εκμεταλλεύσεων:

Βιομηχανικές – βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες γενικά (επίπλων, κεραμικών, σιδηρουργείων, αλουμινίου, ξυλουργία, ασβεστοποιεία,  κ.λπ.), μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας  αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, (σφαγεία, οινοποιία, εριουργία, φυραμάτων, ανθοκομικών, ζωοτροφών, αλλαντικών, γάλακτος, κρεάτων, δερμάτων κ.λπ.), αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Για στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.

β. Να απαλλαγούν από 01/01/2017 από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας οι παρακάτω εγκαταστάσεις:

Βουστάσια, Αγελαδοτροφεία, Ποιμνιοστάσια, Πτηνοτροφεία, Χοιροστάσια, Ιχθυοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

γ. Να παραμείνουν αμετάβλητοι οι συντελεστές των δημοτικών τελών για το έτος 2017, όπως παρακάτω:

Α/Α Δημοτική Κοινότητα- Δημοτικές Ενότητες Δημοτική Κοινότητα-Τοπικές Κοινότητες Κατηγορίες Ακινήτων Τιμή ΔΤ/τ.μ. Τιμή ΔΦ/τ.μ. ΤΑΠ
1 Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων Τρίκαλα Κατοικίες  Α’ Ζώνης–Κέντρο Πόλης 1,20 0,30 0,35Ο/οο
Κατοικίες Β’ Ζώνης Απόκεντρο-Συνοικισμοί 0,86 0,30 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Α, ‘Α Ζώνης 3,42 0,30 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Α, ‘Β Ζώνης 2,48 0,30

 

0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Β, Ά Ζώνης 3,63 0,30 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Β, Β΄ Ζώνης 2,48 0,30 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Γ, Ά Ζώνης 3,98 0,30 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες Κατηγορία Γ, Β’ Ζώνης 3,04 0,30 0,35Ο/οο
2 Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας Λόγγος

Μεγαλοχώρι

Πατουλιά

Χρυσαυγή

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο
3

 

 

Δημοτική Ενότητα Καλλιδένρου Βαλτινό

Δενδροχώρι

Κ. Ελάτη

Φωτάδα

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο
4

 

Δημοτική Ενότητα  Κόζιακα Γενέσιο

Ξυλοπάροικο

Πρίνος

Πρόδρομος

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο
 

5

Δημοτική Ενότητα  Μεγάλων Καλυβίων Μεγ.Καλύβια

Γλίνος

Αγ.Κυριακή

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο
 

6

 

Δημοτική Ενότητα  Παληοκάστρου

Αγριελιά

Αρδάνι

Ζηλευτή

Κρηνίτσα

Λιόπρασο

Παλαιόπυργος

Κατοικίες 0,75 0,25 0,25Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 0,90 0,25 0,25Ο/οο
7  

Δημοτική Ενότητα  Παραληθαίων

Ελληνόκαστρο

Πλάτανος

Ράξα

Ρίζωμα

Σπαθάδες

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο
8

 

Δημοτική Ενότητα  Φαλώρειας Διαλεκτό

Διπόταμος

Κεφαλόβρυσο

Μ.Κεφαλόβρυσο

Μεγάρχη

Κατοικίες 0,86 0,26 0,35Ο/οο
Επαγγελματικές Στέγες 1,00 0,26 0,35Ο/οο

δ. Να  παραμείνει σε ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 132/2008 στην οποία ορίστηκε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στους νεφροπαθείς.