Τετάρτη 30.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας θα στηρίξει ο δήμος

31.08.2015

Μια σημαντική πρωτοβουλία στηρίζει ο Δήμος Τρικκαίων, καθώς αναλαμβάνει την πληρωμή των λειτουργικών εξόδων ενός ακόμη σχολείου. Πρόκειται για το σχολείο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά στον Δήμο μας. Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά σε μαθητές που μπορούν να φοιτήσουν στο εν λόγω σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης. Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αίτημα στήριξης της λειτουργίας του σχολείου μέσω της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του. Η στέγασή του θα γίνει στο διδακτήριο του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων και πλέον ακολουθείται η εξής πορεία εγκρίσεων (μετά την απόφαση της Επιτροπής): Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, Δημοτικό Συμβούλιο, αρμόδιο τμήμα Υπουργείου Παιδείας. Μέχρι τώρα, απιδιά που μπορούν να φοιτήσουν σε συγκεκριμένο σχολείο, μετακινούνται καθημερινώς για μεγάλες αποστάσεις, στους γειτονικούς νομούς Καρδίτσας και Λάρισας. Η λειτουργία του σχολείου από την επόμενη – αν όλα πάνε καλά – σχολική χρονιά, διευκολύνει τα μέγιστα τους μαθητές, την εκπαίδευσή τους και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας στη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση.

Από το γραφείο Τύπου