Σάββατο 18.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τα λειτουργικά κενά σε Γυμνάσια και Λύκεια των Τρικάλων

26.08.2016 /

Σε ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων επισημαίνεται: 

Έχοντας υπόψη:

  1. την υπ΄αριθμ. πρωτ.135933/Ε1/23-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»,
  2. την αριθμ 14η/25-08-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ,
  3. την υπ΄αριθμ. πρωτ.137201/Ε1/25-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ.135933/Ε1/23-08-2016 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»

ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Τρικάλων ο πίνακας των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων, όπως αυτός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης ή συμπλήρωσης ωραρίου, από 26-08-2016 έως και 30-08-2016 και ώρα 12:00 προκειμένου να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από  άλλα ΠΥΣΔΕ θα παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Τρικάλων στην 01-09-2016,  όπου θα αναλάβουν υπηρεσία και θα καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης σε σχολεία.

Οι καθηγητές των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και επιθυμούν να διατεθούν ή να συμπληρώσουν ωράριο στην Π/θμια Εκπ/ση Τρικάλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83)  θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους και την προτίμηση «Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ».

Η διαδικασία των τοποθετήσεων από το ΠΥΣΔΕ θα ολοκληρωθεί στις 2/09/2016 έως στις 14:00.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν οι κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφασίσουν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κενά και τη διαδικασία των τοποθετήσεων εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων,  http://dide.tri.sch.gr και στα τηλέφωνα 2431046456 και 2431046452.