Σάββατο 10.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στο φως νέα ευρήματα στην Αρχαία Πέλιννα – Με γοργούς ρυθμούς οι ανασκαφές

05.10.2022

Με εντατικούς ρυθμούς και με νέα αρχαιολογικά ευρήματα να έρχονται στην επιφάνεια συνεχίζονται οι ανασκαφές στην Αρχαία Πέλιννα την οποία… παρότι ακόμη ο χώρος δεν έχει διαμορφωθεί την επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες που οδηγούνται εκεί από την πινακίδα που υπάρχει στην εθνική.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εφορία Αρχαιοτήτων Τρικάλων , σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πρόκειται για την ανάδειξη ενός σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου, για την ανάδειξη του οποίου έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες η Κρυσταλλία Μαντζανά.
Αυτή τη στιγμή υπο την επίβλεψη της αρχαιολόγου Μία Ρουκά, αναδεικνύεται ένας μεταβυζαντινός ναός που βρέθηκε τώρα, χωρίς να ξέρει κανείς ακόμη τι κρύβεται κάτω από αυτόν, ενώ και στην ακρόπολη γίνονται έργα ανάδειξης του τοίχους που υπάρχει εκεί.
Φυσικά το ζητούμενο είναι η αρχαία Πέλιννα να γίνει επισκέψιμη όπως θα έπρεπε σε έναν ανάλογο αρχαιολογικό χώρο και όχι με το πέρας των εργασιών να γνωρίσει πάλι την εγκατάλειψη και να τον πνίξουν τα αγριόχορτα… με μοναδικό επισκέπτη τα φίδια και τα άγρια ζώα…


Το Πελινναίο
Το Πελινναίο, πατρίδα του Ιπποκλή που εξυμνεί ο Πινδαρος στο δέκατο Πυθιόνικό του, ταυτίστηκε από την εποχή του Leake με τα αρχαία λείψανα στη θέση “Παλαιογαρδίκι”, βόρεια της σημερινής κοινότητας Πετρόπορου Τρικάλων.
Ιδρυτής της πόλης ήταν σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση ο Πέλινος, γιος του Οιχαλιέα από την ομηρική πόλη Οιχαλία της χώρας του Ευρύτου. Πόλη της τετραρχίας της Εστιαιώτιδας, χτισμένη σε στρατηγική θέση στο στενό πέρασμα που δημιουργείται μεταξύ της οροσειράς των Χασίων και του Πηνειού ποταμού, έλεγχε τον οδικό άξονα από την Τρίκκη (σημερινά Τρίκαλα) προς τη Λάρισα. Με μόνιμα εγκατεστημένη σε αυτή μακεδονική φρουρά από τα χρόνια του Φιλίππου Β΄, ευνοήθηκε και βρέθηκε στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων σε όλη τη διάρκεια της μακεδονικής κυριαρχίας στη Θεσσαλία, χάρη στην πιστή φιλομακεδονική πολιτική που ακολούθησε.
Ο ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου
Η ακρόπολη τειχίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή, ενισχύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο και η χρήση της συνεχίστηκε έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Η κάτω πόλη επεκτάθηκε και τειχίστηκε στην ελληνιστική περίοδο, οπότε και ανεγέρθηκαν δημόσια κτήρια και ιερά. Η ελληνιστική Πέλιννα διέθετε τρία νεκροταφεία. Ο οικισμός του Πετροπόρου έχει οικοδομηθεί πάνω σε μέρος του νότιου νεκροταφείου. Ο ελληνιστικός τύμβος του 3ου π.Χ. αιώνα εντάσσεται και αυτός στο νότιο νεκροταφείο και βρίσκεται στα βόρεια όρια του οικισμού. Ανήκει στον τύπο του «μακεδονικού» μονοθάλαμου καμαροσκεπούς τάφου με δρόμο που καλυπτόταν με τύμβο. Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση περί τα 20χλμ. ανατολικά της πόλης των Τρικάλων. Οι δύο θέσεις στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί βρίσκονται σε απόσταση 2,2 χλμ μεταξύ τους, εκατέρωθεν της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας.
Το έργο
Οι επεμβάσεις αφορούν:
Α. Αρχαιολογικός χώρος Πέλιννας:
1. Διαμόρφωση προσβάσεων
– Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης
– Κατασκευή εργοταξιακής και τελικής περίφραξης
2. Χώρος υποδοχής και ενημέρωσης
– Αποκατάσταση, εξοπλισμός και ανάδειξη υφιστάμενου φυλακίου
– Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου υποδοχής (δάπεδο, καθιστικό, στέγαστρο)
3. Κίνηση των επισκεπτών στο χώρο
– Δημιουργία δικτύου 4 κύριων διαδρομών και δευτερευουσών διακλαδώσεων συνολικού μήκους περί τα 3χλμ. με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές στις περιοχές επέμβασης
4. Διαμορφώσεις για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
– Αποκατάσταση/ανάδειξη αρχαιολογικών καταλοίπων
– Διαμόρφωση δύο υπαίθριων χώρων θέασης και ενημέρωσης στην κάτω πόλη, ενός υπαίθριου χώρου θέασης στην ακρόπολη και μίας εξέδρας θέασης στη δολίνη (καρστική λεκάνη “Ζόρι Παπά”)
– Διαμόρφωση αμφιθεατρικού χώρου στην ακρόπολη.
Β. Ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου:
1. Διαμόρφωση πρόσβασης, εργοταξιακής και τελικής περίφραξης
2. Αποκατάσταση κελύφους με κατά τόπους αποδόμηση και αναδόμηση αποδιοργανωμένων περιοχών
3. Αναστήλωση καμάρας, συμπλήρωση ανατολικού τοίχου θαλάμου και τυμπάνου, αποκατάσταση δρόμου
4. Εξωτερική επανεπίχωση τύμβου με διαμόρφωση πρανών
5. Κατασκευή νέου, μόνιμου στεγάστρου προστασίας του τύμβου
6. Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
7. Συντήρηση κονιαμάτων/επιχρισμάτων τύμβου.
Α. και Β. Αρχαιολογικός χώρος Πέλιννας – Ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου:
1. Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης μονίμου στεγάστρου προστασίας του τύμβου Πετροπόρου
2. Στατική Μελέτη Μεταλλικών Φορέων (εξώστης θέασης στην ακρόπολη, πεζογέφυρα βόρειας πύλης Πέλιννας και στέγαστρο προστασίας τύμβου Πετροπόρου),
3. Μελέτη φωτισμού ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του τύμβου
4. Σήμανση – Πληροφόρηση (ΑΜΕΑ και με γραφή Braille)
5. Υλοποίηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου και τύμβου.